• Aanmelden mindfulness opleiding. Mindfulness opleidingen voor professionals,. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

    Aanmelden mindfulness opleiding

Word mindfulness trainer met SeeTrue, opleider in mindfulness

SeeTrue verzorgt sinds 2008 mindfulness opleidingen. Met het laagdrempelig aanbieden van mindfulness opleidingen en trainingen hoopt SeeTrue een bijdrage te leveren aan meer bewustwording en de verdere evolutie van de mens. Inmiddels heeft SeeTrue meer dan 2000 coaches, (psycho)therapeuten, trainers en andere professionals opgeleid.

Aanmelden basisopleiding en vervolgopleiding tot mindfulness trainer

SeeTrue leidt trainers op om mindfulness trainingen te geven aan mensen met wie men op grond van de vooropleiding kan en mag werken. Kom je bijvoorbeeld uit de onderwijs- of coachingswereld, dan leidt deze opleiding niet op tot het verzorgen van mindfulness trainingen voor mensen met een psychiatrische stoornis. Heb je een ggz-achtergrond dan kun je deze opleiding gebruiken om mindfulness in te zetten binnen de ggz. De basisopleiding tot mindfulness trainer leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).

Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars van mindfulness zijn. Binnen de opleiding tot mindfulness trainer zal dan ook veel aandacht besteed worden aan het opzetten of onderhouden van een eigen mindfulness oefenpraktijk.

SeeTrue heeft getracht de voorwaarden voor deelneming laag te houden, zodat zoveel mogelijk mensen mindfulness trainer of therapeut kunnen worden.

Aanmelden speciale mindfulness opleidingen, retraites, supervisie en intervisie

SeeTrue verzorgt ook speciale mindfulness opleidingen en extra scholing voor mindfulness trainers, gericht op specifieke doelgroepen.
Soms kunnen enkele dagen van deze speciale opleidingen meetellen als keuze themadag voor het Lange Traject.

Aanmelden Lange Traject

Het lang traject is prachtige manier om je nog meer te verdiepen in Mindfulness. Je hebt al een opleiding gedaan tot mindfulness trainer en als je je inschrijft voor het lange traject, krijg je toegang tot de categorie 1 certificering van de VMBN. Daarnaast zijn er veel onderdelen van het lang traject los van dit certificeringstraject te volgen.

ACT, Positieve Psychologie en Compassie opleidingen

SeeTrue biedt een 6-daagse opleiding aan tot ACT trainer en een 5-daagse vervolgopleiding tot ACT trainer aan. Of is de opleiding Positieve Psychologie meer wat voor jou? SeeTrue biedt in samenwerking met Mindfulness Extended een 8-daagse opleiding “Positieve psychologie in de praktijk” aan. Deze opleiding geeft een uitvoerig inzicht in de theoretische achtergrond en de praktische toepassing. Na deze opleiding bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de positieve psychologie en in staat een breed scala aan technieken doeltreffend te implementeren binnen uw vakgebied.

Beginner? Doe de 8 weekse Mindfulness Training of ACT training

Expert in Mindfulness

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Geaccrediteerd en gecertificeerd

Wij zijn SeeTrue

SeeTrue, samen mindfulness
Word ook gecertificeerd mindfulness trainer met SeeTrue Mindfulness opleidingen