Accreditatie basisopleiding mindfulness

Dit overzicht betreft de actuele situatie d.d. 7-07-2020


VGCT nascholingscursus: 15 punten (ingangsdatum 2-9-2019; vervaldatum 1-9-2022)
FGzPT Specialismen gezondheidszorgpsycholoog, bij- en nascholing: 28 punten (ingangsdatum 27-1-2020; vervaldatum 26-1-2023)
NIP ELP Herregistratie (behandeling, diagnostiek, overig: 48 punten (ingangsdatum 19-9-2020; vervaldatum 18-9-2023)
NIP K&J, OG (NVO) (ingangsdatum 11-7-2017; vervaldatum 17-9-2020)
- K&J/OG Herregistratie
: 48 punten
- K&J/OG Opleiding - Behandeling: 30 punten
- K&J/OG Opleiding - Diagnostiek 7,5 punten
- K&J/OG Opleiding - extra literatuurstudie 25 punten
NIP A&O, A&G (ingangsdatum 18-12-2017; vervaldatum 17-6-2021)
- A&G Klinische kennis 10 punten
- A&G klinische vaardigheden 40 punten
- A&O kennis: 10 punten
- A&O vaardigheden: 40 punten
Registerplein (ingangsdatum 27-1-2020; vervaldatum 26-1-2023)
- Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 100 punten
- Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 100 punten
SRVB 75 punten (ingangsdatum 23-11-2019; vervaldatum 22-2-2021)
NOBCO 48 punten (ingangsdatum 23-1-2019; vervaldatum 23-1-2021)
V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing algemeen 48 punten (ingangsdatum 23-11-2019; vervaldatum 22-5-2021)
Verpleegkundig Specialisten Register
Scholing verpleegkundig specialisten 48 punten (ingangsdatum 23-11-2019; vervaldatum 22-5-2021)
SKB-C Hertoetsing 148 punten (ingangsdatum 31-7-2017; vervaldatum 31-7-2023)
LV POH-GGZ
Nascholing praktijkondersteuners 30 punten (Oud: ingangsdatum 23-11-2019; vervaldatum 22-11-2020)
Nieuw: Ingangsdatum: 07-10-2020; vervaldatum 29-10-2021