• Mindfulness bij Dementie. word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

  Mindfulness bij Dementie

  TANDEM opleiding: Speciale mindfulness opleiding voor mindfulness trainers

Deze bijscholing Mindfulness bij dementie telt voor 1 keuze-themadag mee in het Lange Traject van de mindfulness opleiding.

Over de TANDEM opleiding

De TANDEM opleiding geeft handvatten voor de toepassing van mindfulness in de context van dementie. Het TANDEM project (https://www.tandemproject.nl) is een wetenschappelijk project van de Universiteit Maastricht waarin een protocol ontwikkeld en onderzocht werd om mindfulness toe te passen in dyades van mensen met beginnende dementie en mantelzorg. SeeTrue verzorgt een opleiding om mindfulness trainers kennis te laten maken met de TANDEM training. Deelnemers ontvangen de trainershandleiding behorende bij de TANDEM training. Sinds het najaar 2020 is er een nieuw format voor de TANDEM opleiding om jou als trainer nog beter voor te bereiden om daadwerkelijk aan de slag te gaan met mindfulness bij deze doelgroep! We willen je in deze opleidingsopzet maximaal uitnodigen om eerste concrete stappen te zetten om mindfulness toe te kunnen passen bij mensen met dementie en/of hun mantelzorgers. Er is een duidelijke opbouw in de opleidingsonderdelen en de bijeenkomsten met de opleider en andere mindfulness trainers vinden online plaats.

Planning

 • Masterclass/video

  Half oktober beschikbaar (zelf bekijken)

 • Online opleiding- en oefensessie

  30 oktober van 13.30 - 16.30u

 • November/december
  Practicum (zelf uitvoeren)
 • Startup sessie online
  18 december van 9.00 - 11.00 uur
 • Intervisie (op vrijwillige basis)

  (gratis)
  Woensdag 3 februari 2021
  Tijd: 20.00 - 21.15 uur

  Vrijdag 23 april 2021
  Tijd: 10.00 - 11.15 uurDe opbouw van de opleiding

1. In je eigen tijd, maar voorafgaand aan de eerste online opleidingsbijeenkomst, bekijk je een video van een 'Masterclass’ waarin de toepassing van mindfulness bij dementie verkend wordt.
Aan bod komt onder andere:
• Informatie over dementie
• De ontwikkeling van de TANDEM training
• Wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness in de context van dementie
• Ervaringen uit het veld

2. Online opleidings- en oefensessie van 3 uur
Samen verdiepen we de inhoud van de Masterclass en is er ruimte om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen maar daarnaast gaan we ook aan de slag met oefenen.

3. Practicum opdracht
Deze practicumopdracht maakt onderdeel uit van de opleiding en is bedoeld om een concrete stap te maken om aan de slag te laten gaan met het materiaal. Al naar gelang jouw persoonlijke situatie kun je de practicum opdracht aanpassen.
Voorbeelden zijn:
• Neem contact op met een verpleeghuis en organiseer een gratis proefsessie mindfulness.
• Geef een mindfulness workshop in het Alzheimer cafe of een andere plek waar de doelgroep te vinden is.
• Neem in jouw regio contact op met de gemeente of andere organisaties en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn om mindfulness aan te bieden aan de doelgroep
• Werk een wervingscampagne uit om deelnemers in een groep te betrekken
• …….

4. Online Start-up sessie van 2,5 uur
In deze sessie komen trainers samen om de practicumopdrachten te bespreken en met elkaar te delen wat er geleerd is, ervaringen te delen en eventueel een nieuw plan te maken voor het verdere stappen.

5. Intervisie
De intervisie is geen verplicht onderdeel van deze opleiding, maar biedt jou de mogelijkheid om met andere trainers en een opleider casuïstiek of andere zaken rondom het geven van mindfulness aan mensen met dementie te bespreken.

De opleider

Franca Warmenhoven

Franca Warmenhoven is opgeleid tot huisarts en momenteel werkzaam als opleider en trainer bij SeeTrue. Zij heeft onder andere training gegeven in het Toon Hermans Huis aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe (opleidings)programma's binnen SeeTrue. Naast haar werkzaamheden voor SeeTrue is Franca arts/onderzoeker en projectleider bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en -onderzoek (O&O) van de Universiteit Maastricht. Franca begeleidt een landelijk project om palliatieve zorg-onderwijs beter te integreren in de medische curricula onder andere door de ontwikkeling van flexibel inzetbare onderwijsmaterialen. Franca is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness en maakt onderdeel uit van het TANDEM team van de Universiteit Maastricht waar het TANDEM project voor de toepassing van mindfulness bij mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger zijn oorsprong vindt.