Themadag: online mindfulness training geven


Telt volledig mee voor het Lange Traject


In de corona-tijd zijn we meer en meer gewend geraakt aan online bijeenkomsten en zijn er zelfs veel mindfulness trainers die hun training online hebben georganiseerd. Maar zelfs al zijn live bijeenkomsten weer toegestaan, online mindfulness training geven blijft waarschijnlijk een aantrekkelijke en in sommige situaties soms zelfs enige optie. Toch leert de ervaring dat online training geven anders is dan een live training verzorgen en zijn er specifieke aandachtspunten en tips om de online training optimaal te laten verlopen.

Wil je jouw weg hierin onderzoeken en/of je meer bekwamen in het online training geven?
Dan ben je van harte welkom bij deze themadag! Een aantal thema’s die aan bod komen en vragen die we tijdens deze dag samen onderzoeken:
- Aanpassingen van het basisprogramma voor een online mindfulness training
- Inquiry via een online omgeving
- Hoe kun je ook digitaal echt verbinding creëren?
- Hoe creëer je veiligheid in een digitale ruimte?
- Hoe kun je écht aanwezig zijn, verbonden en in het moment in een online setting, en hoe kun je deelnemers uitnodigen en ondersteunen om dat ook te zijn?
- Wat zijn hindernissen die je in het online lesgeven tegen kunt komen en hoe ga je daarmee om?
- Oefenen in een online omgeving (we gebruiken hiervoor Zoom), en daarin samen onderzoeken wat voor jou werkt

De begeleiders van deze themadag hebben ruim ervaring in het begeleiden van mindfulness via Zoom. Zij zullen hun ervaringen delen maar zeker ook uitnodigen om te onderzoeken wat voor jou werkt!

Data

  • Datum: 5 september
  • Tijd: 9.00 - 17.00 uur
  • Kosten € 175,00 /SeeTrue trainers 25% korting.
  • Begeleider: Marieke Delannoy

  • Online

Begeleiders

Marieke Delannoy Marieke Delannoy is bewegingsanalist, danstherapeut, lichaamsgericht coach en docent. Daarnaast is ze trainer en opleider bij SeeTrue, (o.a. van basisopleiding tot mindfulness trainer). Ze geeft al jarenlang mindfulness trainingen aan volwassenen (groepen en individueel) en, op scholen, aan zowel leerkrachten als kinderen. Ze heeft veel ervaring opgedaan in geven van  online- opleidingen en trainingen.

franca1Franca Warmenhoven is arts/onderzoeker en projectleider bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en -onderzoek (O&O) van de Universiteit Maastricht. Zij begeleidt een landelijk project om palliatieve zorg onderwijs beter te integreren in de medische curricula onder andere door de ontwikkeling van flexibel inzetbare onderwijsmaterialen. Daarnaast geeft zij al vele jaren mindfulness trainingen en opleiding binnen verschillende doelgroepen (o.a. oncologisch patiënten, ouderen, bedrijfsleven, onderwijs).

Expert in Mindfulness

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Geaccrediteerd en gecertificeerd

Wij zijn SeeTrue