Mindfulness en ouderen


Tweedaagse opleiding

Telt mee voor 2 keuzethemadagen in het Lange Traject


 • Data

  28 en 29 juni 2019
 • Tijd

  10.00 - 17.30 uur
 • Locatie

  Witte huisjes Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik
 • Opleider

  Franca Warmenhoven
 • Kosten

  385 euro

 • Studiebelasting

  Twee dagen Bij deze opleiding wordt studiemateriaal geleverd waarbij de geschatte tijd om het materiaal te bestuderen 5 uur bedraagt.
 • Voorwaarde deelname

  Basisopleiding mindfulness (minimaal 42 contacturen)

 

 

 

 • Franca Warmenhoven

  Franca WarmenhovenFranca Warmenhoven is opgeleid tot huisarts en momenteel werkzaam als opleider en trainer bij SeeTrue.
  Zij geeft onder andere training in het Toon Hermans Huis aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker. 

  Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe (opleidings)programma's binnen SeeTrue. Naast haar werkzaamheden voor SeeTrue is Franca arts/onderzoeker en projectleider bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en -onderzoek (O&O) van de Universiteit Maastricht. Zij begeleidt een landelijk project om palliatieve zorg-onderwijs beter te integreren in de medische curricula onder andere door de ontwikkeling van flexibel inzetbare onderwijsmaterialen. Franca is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness en begeleidt vanuit de Universiteit Maastricht een pilot project voor de toepassing van mindfulness bij mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger.

 • Pascalle Bormans

  Pascalle Bormans heeft een praktijk voor mindfulness en compassie. Ze geeft trainingen aan groepen en bedrijven, begeleidt individuele mindfulness trajecten en verzorgt meditatie-avonden met thema’s rondom mindfulness en compassie.

  Naast haar eigen praktijk werkt ze in de ouderenzorg. Daar valt veel te leren over het leven zelf. Bijvoorbeeld over kwetsbaarheid, pijn, verdriet, vergankelijkheid en afhankelijkheid. Maar ook over wijsheid, vreugde, humor, jeugdigheid, liefde en plezier. Ze vindt het belangrijk om echt contact te maken met de ander en met zichzelf en daarbij authentiek te kunnen en mogen zijn.
  Ervaringsgericht leren, ruimte geven en ruimte mogen ervaren lopen als een rode draad door haar leven en de natuur is daarbij een groot inspirator.

'Getting old is not for the faint of heart!'

Ouder worden is een proces waar we allemaal mee te maken hebben en dat gepaard kan gaan met mooie en moeilijke ervaringen. De moeilijke ervaringen hebben vaak te maken met het omgaan met verlies, rouw en afscheid.
Een centraal thema in het ouder worden is loslaten, een thema dat ook centraal staat in de mindfulness. Zeker in de huidige maatschappij waarin ouderen vaak minder steun ervaren en de druk om zelfstandig en onafhankelijk te blijven steeds groter wordt, is het geen sinecure om op een wijze manier om te gaan met de uitdagingen die het leven als oudere met zich meebrengt.

Mindfulness kan ouderen hierbij helpen en de oudere mens ondersteunen om, ondanks alle uitdagingen, een vervuld leven te leiden. In deze tweedaagse opleiding wordt een programma geboden dat het eigen ouder worden (van de mindfulness trainer) als basis neemt om vervolgens trainersvaardigheden te ontwikkelen om mindfulness toe te passen bij de oudere mens.

Trainingsprotocol

Tijdens de opleiding wordt een trainingsprotocol aangeboden dat je kunt gebruiken bij het geven van trainingen aan ouderen. De rode draden van het trainingsprotocol zijn ook de rode draden van de opleiding:

 • omgaan met verlies, rouw en afscheid,
 • wie ben ik nu, op het raakvlak van verleden en toekomst,
 • het lichaam,
 • dankbaarheid en wijsheid,
 • starheid, patronen en automatisme,
 • omgaan met `de ruis` van de omgeving,
 • eindigheid van het leven, verstilling.

Het trainingsprotocol is bedoeld voor mindfulnesstrainers die goed bekend zijn met het MBCT- of MBSR-programma en ervaring hebben met het geven van trainingen. Tijdens de opleiding wordt niet het gehele trainingsprotocol behandeld, maar zullen ervaringsgerichte oefeningen de basis vormen van de toepassing van mindfulness in de context van ouder worden. Daarnaast wordt de structuur van de specifieke training toegelicht en is er de mogelijkheid om met specifieke oefeningen ervaring op te doen.