logo seetrue opleiding mindfulness

In de kijker

 • Lang traject
 • Zorgverzekeraar
 • MF in beweging
 • MF voor jongeren
 • ACT en MF in relatiecoaching

Mindfulness opleiding lange traject

lange traject SeeTrue Mindfulness

SeeTrue biedt een 150-uurs opleiding tot mindfulness trainer aan die door de VMBN is geaccrediteerd en die toegang biedt tot VMBN categorie 1. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mindfulness geheel of gedeeltelijk als de trainer VMBN categorie 1 gecertificeerd is. Klik hier voor meer informatie over vergoeding.

Lees verder

vergoeding zorgverzekeraars SeeTrue-opleidingen

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende verzekering de mindfulness training. Dit maakt mindfulness nog toegankelijker.  
Bij de volgende zorgverzekeringen is er in 2017 een vergoeding mogelijk: VGZ, Univé, Umcz, IZA Gezond Samen, IZA Overig, Zilveren Kruis en FBTO.

Lees verder

Opleidingsdag Mindfulness in beweging voor mindfulness trainers

saskia nefkens4

YvetteVrijdag 9 juni 2017
Locatie: Centrum Well, Doelenstraat 34, 3512 XJ Utrecht
Opleider: Saskia Nefkens

Zaterdag 24 juni 2017
Locatie: SeeTrue Mindfulness Maastricht, Duitsepoort 13 A, te Maastricht
Opleider: Yvette van der Slik
 
 
 
Lees verder

Mindfulness voor jongeren (tweedaagse opleiding)

David DewulfUtrecht 8 en 9 juni 2017
Plaats: Lazuli, Oudegracht 243, 3511 NL Utrecht
Tijd: 10.00 tot 17.30 uur
Prijs 375 euro incl. lunch
Opleider: David Dewulf

Lees verder

ACT en mindfulness in relatiecoaching voor stellen (tweedaagse opleiding)

pieternel

Dit is een opleiding voor therapeuten, coaches en andere werkers die professioneel met relatiecoaching te maken hebben. Minimale vooropleiding HBO en ervaring met mindfulness en/of ACT.

Data
20 en 27 mei 2017
7 en 14 oktober 2017

Lees verder

Nieuw

ACT en MF in relatiecoaching 
Bunnik 20 en 27 mei 2017

Workplace Mindfulness Teacher Training
Maastricht  9, 10, 11 juni 2017

Mindfulness Supervisoren Opleiding
A'dam 26, 27, 28 juni 2017

Opleidingen

Mindfulness

Basisopleiding mindfulness
Achtdaagse basisopleiding mindfulness
Zevendaagse basisopleiding mindfulness
Zesdaagse intensieve basisopleiding
Intensieve basisopleiding Spanje
Avondopleiding mindfulness
Data basisopleiding mindfulness

Vervolgopleiding mindfulness
Vervolgopleiding mindfulness
Data vervolgopleiding mindfulness

Speciale themadagen / mindfulness opleidingen / workshops
Afstemmen voor mindfulness trainers
Mindfulness in beweging
Cognitieve psychologie voor mindfulness trainers
Inquiry Intensive
Mindfulness en ouderen
Mindfulness en eten
Mindfulness en werk
Mindfulness voor Jongeren met David Dewulf
Terugkomdag mindfulness en jongeren met David Dewulf
Mindfulness for children and adolescents met Kate Janke 
Mindfulness voor kids in een individuele setting
Mindfulness voor verloskundigen
Hartmeditatie en acceptatie bijscholing met David Dewulf
Working with intensity met Trish Bartley
Mindfulness en fysiotherapie
Psychopathology voor mindfulness trainers
Mindfulness en compassie met David Dewulf
Mindfulness in communicatie met David Dewulf
Mindfulness en ACT op het werk
Stilteretraite
Workplace Mindfulness Teacher Training
Mindful omgaan met verlies
Mindfulness in de zorg
Mindfulness in de huisartsenpraktijk
Integral mindfulness
Method of levels
ACT en MF in relatiecoaching 
Mindfulness Based-IBSR

Data speciale themadagen / mindfulness opleidingen / workshops

ACT

Basisopleiding ACT
Vervolgopleiding ACT
Data ACT-opleidingen

Overige opleidingen

Positieve psychologie opleiding
Heartfulness opleiding
Mindfulness en compassie

Maatwerk


kompasgeelSeeTrue kent verschillende opleidings-trajecten. Mensen hebben immers niet dezelfde achtergrond, werksituatie en behoeften. Je kunt kiezen uit een aantal opleidingen om mee te starten waaronder: de mindfulness basisopleiding, de ACT basisopleiding en de opleiding Positieve Psychologie.

Al deze basisopleidingen vormen een afgerond geheel en bereiden je voor om mindfulness, ACT of positieve psychologie toe te passen binnen je werkveld.
Meer over de opleidingen van SeeTrue

Fiscus betaalt mee!

FiscusDe investering in onze opleidingen is ook in 2017 in veel gevallen aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Lees meer hierover.

SeeTrue in bezit van NRTO-keurmerk!

Toegankelijk


brugSeeTrue houdt de toelatings- eisen (HBO en ervaring met meditatie) en de prijs laag. De huidige maatschappij met al zijn crisissen, heeft een enorme behoefte aan meer bewuste, open mensen die ook naar hun hart luisteren.
Mindfulness, acceptatie, compassie en positieve psychologie zijn niet alleen goed voor de hulpverlening aan mensen met klachten. 

Ook mensen zonder specifieke psychische klachten kunnen veel baat hebben bij mindfulness. Mindfulness is o.a. ook geschikt voor op het werk of in het onderwijs.

Accreditatie

accreditedDe basisopleiding Mindfulness, de basisopleiding ACT en de opleiding Positieve Psychologie zijn geaccrediteerd door FGZP, VGCT, NIP, BAMW, SRVBNOBCO en SKB.

Meer over accreditatie

SeeTrue

 • Organisatie
 • Missie
 • Deskundig
 • Opleiders Mindfulness
 • Milieu
 • Onderzoek waar SeeTrue aan meewerkt
 • Mindfulness Trainingen

SeeTrue verzorgt sinds 2007 op professionele wijze mindfulness trainingen en nascholingen en heeft de activiteiten uitgebreid met verwante trainingen en opleidingen. De organisatie bestaat uit een aantal verschillende afdelingen en samenwerkingsverbanden.

SeeTrue kent twee afdelingen: Het trainingsbedrijf en de opleidingen.


SeeTrue Trainingen

In ongeveer 40 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue mindfulness trainingen aan. Daarnaast worden er ook mindfulness vervolgtrainingen, ACT-trainingen en specialistische mindfulness trainingen aangeboden op verschillende plaatsen in Nederland. Mindfulness en opvoeding, mindfulness en eten, mindfulness en kanker, minsdfulness en zwangerschap en mindfulness voor kinderen en pubers zijn mindfulness trainingen die aangepast zijn voor deze specifieke doelgroepen.

Voor het bedrijfsleven heeft SeeTrue ook een aantal verschillende trainingen ontwikkeld, waaronder mindfulness trainingen gericht op hantering van stress op het werk en mindfulness en leiderschap. 


SeeTrue Opleidingen

SeeTrue heeft een heel scala aan opleidingen op het gebied van Mindfulness, Acceptatie, Compassie en Positieve Psychologie voor therapeuten, coaches en trainers binnen en buiten de gezondheidszorg. 

De samenwerkingsverbanden

SeeTrue heeft actieve samenwerking gezocht met een aantal mensen en organisaties:

 • met het I AM-instituut (Instituut voor Aandacht en Mindfulness) van David Dewulf (voor de vervolgopleiding tot mindfulness trainer)

 • met Gijs Jansen. Dit heeft geleid tot de ACT-training en -opleiding gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • met Hanneke Jeronimus (huisarts) voor mindfulness en artsen.

 • SeeTrue wil laagdrempelig mindfulness trainingen/opleidingen aanbieden 
 • SeeTrue ontwikkelt en onderzoekt de mindfulness training en opleiding en wil zo bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van mindfulness trainingen en opleidingen
 • SeeTrue wil stimuleren dat mindfulness gedeeld wordt ook met mensen die minder te kiezen hebben. Daarom wordt een deel van de inkomsten van elke training en opleiding besteedt aan het mindfulness voor kinderen programma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen
 • Daarnaast besteedt SeeTrue een deel van de inkomsten aan mindfulness en andere hulp voor HIV geïnfecteerden in Zuid Afrika.

Seetrue

 • heeft zich sinds 2007 gespecialiseerd op het gebied van mindfulness, acceptatie en compassie
 • heeft meer dan 2000 tevreden klanten, die mindfulness trainingen gevolgd hebben bij SeeTrue
 • leidt op tot trainer/therapeut op het gebied van mindfulness, ACT, compassie en positieve psychologie
 • heeft al meer dan 700 mensen opgeleid tot mindfulness trainer
 • De gemiddelde beoordeling van de laatste 125 evaluatieformulieren lag op 8.3


De opleidingen zijn geaccrediteerd door:

 • FGzP (klinisch psycholoog)
 • VGCT, eestelijnspsychologie bij het NIP
 • BAMW (maatschappelijk werk)
 • SRVB (vaktherapeuten)
 • NOBCO (coaches)
 • SKB (stichting keurmerk beroepsscholingen)

De trainers bij SeeTrue Mindfulness zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor mindfulness, de VVM.

In het kader van de kwaliteitsverbetering werkt SeeTrue regelmatig mee aan onderzoek van Universiteit Maastricht. Uit een onderzoek binnen seetrue door deze universiteit in 2012 gehouden, komt naar voren dat de mindfulness trainingen van SeeTrue helpen bij het verminderen van depressieve klachten.

De basisopleiding tot mindfulness trainer wordt verzorgd door Bert Hoogstad, Rob Vincken, Franca Warmenhoven, Roy Thewissen en Saskia Nefkens.
De vervolgopleiding tot mindfulness trainer door Trish Bartley, David Dewulf en een van de opleiders van de basisopleiding.

De ACT opleidingen komen voor rekening van Gijs Jansen.

Bert Hoogstad, Rob Vincken en Roy Thewissen hebben ook opleidingen tot mindfulness trainer aan de RINO Zuid Nederland verzorgd.

Daarnaast  worden er speciale onderdelen van het 'lange mindfulness traject' verzorgd door:

 • Christina Feldman en John Peacock: een Insight Meditation Retreat voor professionals die werken met op mindfulness gebaseerde methoden.
 • Mark Williams: een 2-daagse workshop voor mindfulness trainers.
 • Aukje Rood: bijscholing en verdiepingsworkshops in mindfulness yoga aan trainers MBSR/MBCT.

SeeTrue probeert het milieu zoveel mogelijk te sparen.

 • SeeTrue heeft een beleidsplan Milieu opgesteld dat ieder jaar zal worden aangepast.
 • Het cursusmateriaal wordt steeds meer digitaal aangeleverd en bij drukwerk wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.
 • Het papier dat we gebruiken is het milieu vriendelijke 'Dubbel-A-papier'.
 • Het cursusmateriaal wordt ingebonden met Greenbinder, waardoor ook de bindstrips van papier zijn.
 • De schutbladen zijn van FSC-gecertificeerd papier.
 • De trainers van SeeTrue reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de cursussen.

SeeTrue ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness en andere op acceptatie en compassie gebaseerde interventies. Regelmatig doet SeeTrue onderzoek en gaat ook actief samenwerking aan met onderzoeksinstellingen. SeeTrue heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een aantal onderzoeken:

Mindfulness bij depressie

In 2008 en 2009 heeft SeeTrue meegewerkt aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de effecten van een mindfulness training op deelnemers die een depressie doorgemaakt hebben. In 2012 is hierover een publicatie geweest waarin beschreven wordt dat de mindfulness training van SeeTrue ten opzichte van een controlegroep aantoonbaar positieve effecten heeft.
Lees meer.

Mindfulness voor kinderen

In 2011 heeft er een pilotonderzoek plaatsgevonden naar het Mindful Schools Programma. De resultaten uit het pilot-onderzoek zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. De resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat de Mindful Schools training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5 t/m 8, met name voor die kinderen die het het hardste nodig hebben.
Klik hier voor het Publieksverslag van het Pilot-onderzoek.

Mindfulness en eten

In 2010 werd er door SeeTrue i.s.m. de Universiteit Maastricht een onderzoek uitgevoerd dat in 2012 is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite. Dit is de eerste Europese studie naar de effecten van een mindfulness training van 8 bijeenkomsten, speciaal gericht op problematisch eetgedrag. Het onderzoek wijst uit dat de mensen die de training hebben gevolgd, na de training minder last hebben van verstoord eetgedrag zoals drang naar eten, zwart-witdenken, emotioneel eten en lichaamsontevredenheid.
Lees meer.

Onderzoeksstages bij SeeTrue

Regelmatig ondersteunt en begeleidt SeeTrue studenten die kleinere onderzoeksprojecten uitvoeren naar mindfulness. Zo is er een pilotonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de mindfulness en kanker training. Hieruit bleek dat de training effect had op klachten van angst en bezorgdheid en klachten van somberheid. Tevens zijn er kleine kwalitatieve studies uitgevoerd via interviews met deelnemers aan de mindfulness training en wordt er momenteel een project uitgevoerd naar de werkzame elementen van de mindfulness training bij SeeTrue en hoe deze het best geëvalueerd kunnen worden na afloop van de training.

SeeTrue verzorgt naast mindfulness opleidingen ook verschillende mindfulness trainingen.

Op meer dan 40 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue de mindfulness training van 8 bijeenkomsten aan.

Daarnaast heeft SeeTrue ook vervolgtrainingen op deze training ontwikkeld zoals:

 • ACT vervolgtraining
 • De opfriscursus
 • De heartfulnesstraining.

SeeTrue heeft ook speciale trainingen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld:

 • Mindfulness en kanker
 • MIndfulness en eten
 • Mindfulness en zwangerschap
 • Mindfulness en opvoeden
 • Mindfulness en werk
 • Mindfulness en leiderschap.

Meer informatie over deze trainingen vind je op http://www.mindfulness-trainingen.nl