logo seetrue opleiding mindfulness

In de kijker


Mindfulness en dementie
 met Franca Warmenhoven
Den Bosch 23 januari 2019

MBSR-protocol met Bert Schmitz 
Den Bosch, 26 januari en 2 februari 2019

Oefendag Mindfulness en compassie in communicatie met  David Dewulf
Maastricht 19 februari 2019

Mindfulnessen compassie in communicatie met David Dewulf Maastricht 20, 21 en 22 februari 2019 (module 2)

 

  



Cognitieve psychologie
 
met Iris Nijssen en Yonne Nijssen
Bunnik 13 april 2019

Mindfulness voor jongeren met David Dewulf (tweedaags)
Den Bosch 23 en 24 mei 2019

Mindfulness en ouderen met Franca Warmenhoven (tweedaags)
Bunnik 28 en 29 juni 2019

Mindfulness en burn-out met Anne Formsma (driedaags)
Maastricht 4, 5, 6 oktober 2019

Zorgverzekeraar

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mindfulness geheel of gedeeltelijk als de trainer VMBN categorie 1 gecertificeerd is. Zie Lange traject. 

Agenda mindfulness

Voor een overzicht van ons aanbod van de mindfulness opleidingen...klik hier

Opleidingsdag Mindfulness en dementie voor mindfulness trainers

franca warmenhovenWoensdag 23 januari 2019 
Tijd: 10.00-17.30 uur
Locatie: De kamers van Conijn, St. Jorisstraat 23, 5211 HA Den Bosch (12 min. lopen vanaf NS station Den Bosch)
175 euro inclusief protocol
Opleider: Franca Warmenhoven

Mindfulness en dementie

Tijdens de themadag ‘Mindfulness en dementie’ worden ervaringen en informatie aangereikt die trainers kunnen inzetten om mindfulness toe te passen in de context van de diagnose dementie. Er wordt stilgestaan bij de context van dementie en wat deze context van je vraagt als je mindfulness aan deze doelgroep wilt aanbieden. Ook wordt stilgestaan bij de beschikbare kennis over mindfulness en effecten op veroudering van de hersenen en wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn naar de toepassing van mindfulness bij mensen met dementie. Daarnaast leren trainers van de ervaringen die zijn opgedaan in het TANDEM project, een wetenschappelijk project van de Universiteit Maastricht, waar een protocol ontwikkeld en onderzocht is om mindfulness toe te passen in dyades van mensen met beginnende dementie en mantelzorg. Deelnemers aan deze themadag ontvangen de trainershandleiding behorende bij de TANDEM training. Zie ook: www.tandemproject.nl

Logo Tandem bruin

Over de opleider

Franca Warmenhoven is opgeleid tot huisarts en momenteel werkzaam als opleider en trainer bij SeeTrue. Zij heeft onder andere training gegeven in het Toon Hermans Huis aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe (opleidings)programma's binnen SeeTrue. Naast haar werkzaamheden voor SeeTrue is Franca arts/onderzoeker en projectleider bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en -onderzoek (O&O) van de Universiteit Maastricht. Franca begeleidt een landelijk project om palliatieve zorg-onderwijs beter te integreren in de medische curricula onder andere door de ontwikkeling van flexibel inzetbare onderwijsmaterialen. Franca is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness en maakt onderdeel uit van het TANDEM team van de Universiteit Maastricht waar het TANDEM project voor de toepassing van mindfulness bij mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger zijn oorsprong vindt.

Maatwerk


kompasgeelSeeTrue kent verschillende opleidings-trajecten. Mensen hebben immers niet dezelfde achtergrond, werksituatie en behoeften. Je kunt kiezen uit een aantal opleidingen om mee te starten waaronder: de mindfulness basisopleiding, de ACT basisopleiding en de opleiding Positieve Psychologie.

Al deze basisopleidingen vormen een afgerond geheel en bereiden je voor om mindfulness, ACT of positieve psychologie toe te passen binnen je werkveld.
Meer over de opleidingen van SeeTrue

Fiscus betaalt mee!

FiscusDe investering in onze opleidingen is ook in 2018 in veel gevallen aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Lees meer hierover.

Toegankelijk


brugSeeTrue houdt de toelatings- eisen (HBO en ervaring met meditatie) en de prijs laag. De huidige maatschappij met al zijn crisissen, heeft een enorme behoefte aan meer bewuste, open mensen die ook naar hun hart luisteren.
Mindfulness, acceptatie, compassie en positieve psychologie zijn niet alleen goed voor de hulpverlening aan mensen met klachten. 

Ook mensen zonder specifieke psychische klachten kunnen veel baat hebben bij mindfulness. Mindfulness is o.a. ook geschikt voor op het werk of in het onderwijs.

Accreditatie

accreditedDe basisopleiding Mindfulness, de basisopleiding ACT en de opleiding Positieve Psychologie zijn geaccrediteerd door FGZP, VGCT, NIP, Registerplein, SRVBNOBCO en SKB.

Meer over accreditatie

Nieuwsbrief

aanmelden

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? 
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

SeeTrue in bezit van NRTO-keurmerk!