logo seetrue opleiding mindfulness

Psychopathologie voor mindfulness trainers

Opleiding over o.a. het herkennen van psychopathologie

Rob Vincken

Vrijdag 10 mei 2019

Opleider: Rob Vincken

Meer informatie

Aanmelden 

Deze opleidingsdag telt mee als themadag binnen het Lange Traject en vervangt gelijktijdig de schriftelijke modules angst en psychopathologie.

Het is belangrijk om psychopathologie te herkennen om te bepalen of iemand geschikt is voor de training. Tijdens deze themadag zullen we stilstaan bij aanwijzingen die kunnen helpen bij het maken van verantwoorde  keuzes met betrekking tot psychopathologie.
Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de manieren waarop we geconfronteerd kunnen worden met psychopathologie binnen de mindfulness- en/of ACT-training.
We bespreken (kort) de voordelen en de beperkingen van de DSM-V als diagnostische tool voor psychopathologie. Er is aandacht voor de stand van zaken rond onderzoek naar mindfulness en de verschillende vormen van psychopathologie en we gaan speciaal in op de onderwerpen angst, somberheid, boosheid en de bijzondere persoonlijkheden.

Nieuwsbrief

aanmelden

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? 
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!