logo seetrue opleiding mindfulness

Mindfulness Supervisoren Opleiding

Deze opleiding wordt aangeboden door SeeTrue in samenwerking met het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. Aanmeldingen verlopen via het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam.

Nieuwe dat volgen.

Taal: Engels
Voor: zeer gevorderde en ervaren mindfulness trainers die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van collega mindfulness trainers in hun wens om te reflecteren op hun eigen trainerschap (Zie verder).

Alison Evans

Leraar: Alison Evans; Senior University Lecturer, MBCT Trainer, Mindfulness Supervision Teacher Trainer

Aanmelden

 

 

 

 

 

Inhoud

Het hart van mindfulness supervisie is de supervisor zelf en zijn of haar ervaring in de beoefening van mindfulness en meditatie. Tijdens deze opleiding hanteren we een ervaringsgerichte aanpak terwijl we met elkaar aan de slag gaan. Door middel van mindful verkennen en (zelf-)onderzoek zullen we onze eigen beoefening als mindfulness-based supervisor verdiepen.

Mindfulness Supervisie verschilt op meerdere manieren van andere soort supervisie en vraagt dan ook andere vaardigheden, ervaringen en invalshoeken. We zullen een Model van Mindfulness Supervisie leren kennen en gebruiken. Het is een model dat ons helpt te identificeren wat mindfulness supervisie behelst, inclusief de kennis, beoefening en ervaring die we in moeten brengen om mindfulness-based trainers te ondersteunen en de integriteit van de mindfulnesstrainingen (Mindfulness-based Applicaties of MBA’s) te waarborgen.

Wat is Mindfulness Supervisie?

Mindfulness supervisie is een serie van bijeenkomsten van supervisor en supervisant waarbij ruimte wordt gecreëerd voor reflectie over het trainerschap van de supervisant en hoe dit raakvlakken heeft met zijn/haar persoonlijke beoefening van mindfulness en zijn/haar eigen leven. Het proces richt zich helemaal op het ontwikkelen en verdiepen van de groei, het begrip en de effectiviteit van de toepassing van mindfulness door de supervisant, op persoonlijk en professioneel vlak.

Programma

We zullen de onderliggende fundamenten van mindfulness verkennen van waaruit de principes, taken en functies voortkomen van supervisie vanuit een mindfulness perspectief. We introduceren een Mindfulness Supervisie Model dat ten grondslag ligt aan het supervisie-onderzoeksproces. De discussies en de oefeningen concentreren zich op het toepassen van dit model in de supervisie in een breed spectrum aan Mindfulness-based Applicaties.

Er zal tijd zijn voor meditatie, reflectie in stilte en het samen verkennen in dialoog in kleine en grotere groepen. We leren van onze individuele en collectieve ervaringen.

Het is onze intentie om een open en ruimtelijke leeromgeving te creëren waarin spontaniteit, creativiteit en authenticiteit aangemoedigd en ondersteund worden.

De trainer Alison Evans heeft samen met anderen een kader voor mindfulness-based supervisie ontwikkeld: Space for Embodied Mutual Inquiry. Of kijk hier voor een samenvatting van Alison’s Mindfulness-based supervisie model.

Voor wie

Deze korte opleidingsmodule is bedoeld voor zeer gevorderden en ervaren mindfulness trainers die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van collega mindfulness trainers in hun wens om te reflecteren op hun eigen trainerschap.

Het is voor trainers die al supervisie aanbieden of graag willen beginnen met het aanbieden van supervisie vanuit een basis in mindfulness.
De veilige ruimte en het vertrouwen dat tussen ons is gegroeid maakt het voor mij mogelijk naar de rand van mijn beoefening te gaan en mijn mens-zijn met meer tederheid te omarmen.

Deelnemers zijn zeer goed thuis in een of meer typen mindfulnesstraining (Mindfulness-based Applicatie, MBA). Ze zijn tenminste opgeleid tot niveau categorie 1 trainers van de VMBN of voldoen aan de UK Good Practice Guidelines for Teachers of MBAs en de UK Good Practice Guidelines for Trainers of MBAs

Daarnaast dienen kandidaten:

  • tenminste 9 mindfulness trainingen over een periode van minimal 3 jaar te hebben gegeven;
  • uitgebreid ervaring te hebben en training gevolgd te hebben in het gebruik van het mindfulness enquiry proces;
  • te voldoen aan het niveau van de eisen voor het trainerschap VMBN Categorie 1 – of een vergelijkbaar buitenlands niveau;
  • een solide, regelmatige dagelijkse meditatie beoefeningspraktijk te hebben;
  • regelmatig deelgenomen te hebben aan jaarlijkse meditatie retraites (in stilte en tenminste 5-10 dagen lang);
  • zelf regelmatig mindfulness supervisie te volgen (olv een mindfulness supervisor) of intervisie met andere mindfulness supervisoren te volgen;
  • bij voorkeur (maar niet noodzakelijkerwijs) eerdere training als klinische supervisor gevolgd te hebben.

Ben je niet zeker of je aan de criteria voldoet om deel te nemen aan deze opleiding, neem dan contact met ons op om te overleggen. Natuurlijk zullen wij ook contact opnemen met jou wanneer wij vragen hebben omtrent jouw inschrijving.

De ontwikkeling en interesse in de mogelijkheden die mindfulness biedt in verschillende settings groeit snel en opleidingen worden meer en meer gestructureerd. Toch bestaan er in Nederland op dit moment nog geen formele certificering- of kwalificatieprocessen die de vaardigheid in de mindfulness-based supervisie reguleren. Dit vraagt van diegenen werkzaam in dit zich ontwikkelende veld om de eigen beoefening, integriteit, intenties en de grenzen van eigen ervaring, vaardigheden, competenties en begrip diepgaand te onderzoeken en kritisch te bekijken. We zullen hierbij stilstaan tijdens de opleiding.