logo seetrue opleiding mindfulness

Accreditatie

Accreditatie voor de 

 

Accreditatie voor de 7- en  8-daagse en avondopleiding: basisopleiding mindfulness 
Eerdere cursussen hebben de onderstaande accreditaties gekregen. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter  regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je  een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

 • FGZP 19 punten (klinisch psycholoog)
 • VGCt 15 punten (cognitieve gedragstherapeuten herregistratie)
 • NIP Eerstelijnspsycologie voor behandeling (20 punten), diagnostiek (12 punten) en overig (45 punten)
 • Registerplein 13,2 punten (maatschappelijk werk)
 • SRVB 75 punten (vaktherapeuten)
 • NOBCO 18 PE punten (coaches)
 • SKB-C.4 148 studie-uren
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 48 punten
 • NIP Arbeid- en Organisatiepsycholoog | Pscyholoog Arbeid en Gezondheid voor A&G klinische interventie 96 punten

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor 48 punten Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, chronische zorg bij somatische aandoeningen, geestelijke gezondheidszorg, intensieve zorg bij somatische aandoeningen en preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 • LVPOH-GGZ 30 punten
 • Nip Kinder- en jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-generalist (OG)     
  K&J/OG Herregistratie 48 punten
  K&J/OG Opleiding - Behandeling 30 punten
  K&J/OG Opleiding - Diagnostiek 7,5 punten
  K&J/OG Opleiding - Extra literatuurstudie 25 punten.


Accreditatie voor de opleiding positieve psychologie
Eerdere cursussen hebben de onderstaande accreditaties gekregen. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter  regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je  een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

 • Registerplein 13,6 punten
 • FGZP 24 punten
 • SRVB 75 punten
 • NOBCO 16 punten
 • NIP Eerstelijnspsychologie voor behandeling (90 punten), diagnostiek (7,5 punten) en overig (15 punten).

Accreditatie voor Mindfulness en fysiotherapeuten
Eerdere cursussen hebben de onderstaande accreditaties gekregen. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter  regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je  een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

 • Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie 15 punten
 • Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie, Algemeen fysiotherapie 15 punten
 • ADAP Oefentherapeuten en ergotherapeuten 9,5 punten.

Accreditatie voor Mindfulness voor verloskundigen

 • 6 uur onder categorie A, bij- en nascholing
 • 6 uur onder categorie D, overige deskundigheidsbevordering.