logo seetrue opleiding mindfulness

Basisopleidingen mindfulness

Deze basisopleiding tot mindfulness trainer leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
De basisopleiding tot mindfulness trainer kan men bij SeeTrue volgen in Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Amsterdam, Bunnik en Nijmegen.
Deze basisopleiding vormt een afgerond geheel en biedt ons inziens een goede basis om mindfulness trainingen te begeleiden. Wel denken wij dat verdere bestudering en beoefening van mindfulness nodig blijft. Wij gaan er vanuit dat deelnemers vanwege hun verschillende achtergronden en interesses verschillende behoeften zullen hebben aan verdere verdieping.
SeeTrue heeft getracht de voorwaarden voor deelneming laag te houden zodat zoveel mogelijk mensen mindfulness trainer of therapeut kunnen worden.
Er is minimaal een (afgeronde) hbo-vooropleiding en enige kennis van de Engelse taal nodig om deze opleiding te kunnen volgen. Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars van mindfulness zijn. Binnen de opleiding zal dan ook veel aandacht besteed worden aan het opzetten of onderhouden van een eigen mindfulness oefenpraktijk.
SeeTrue leidt trainers op om mindfulness trainingen te geven aan mensen met wie men op grond van de vooropleiding kan en mag werken. Kom je bijvoorbeeld uit de onderwijs- of coachingswereld, dan leidt deze opleiding niet op tot het verzorgen van mindfulness trainingen voor mensen met een psychiatrische stoornis. Heb je een ggz-achtergrond dan kun je deze opleiding gebruiken om mindfulness in te zetten binnen de ggz.

Inhoud van de basisopleiding

In de basisopleiding mindfulness komen onder andere aan bod:
-    een verdiepende exploratie in de persoonlijke beoefening van mindfulness
-    de structuur en inhoud van het mindfulness programma (MBSR en MBCT) van acht bijeenkomsten
-    oefenen in het begeleiden van mindfulness meditaties
-    oefenen in inquiry (onder andere met specifieke voorbeelden)
-    trainersperspectief geworteld in eigen oefening
-    reflecties op het mindfulness trainerschap en het verder ontwikkelen van trainerskwaliteiten
-    theoretische achtergronden van mindfulness
-    literatuurstudie
-    afwisselend werken in kleine groepen en plenair.

De opleidingsdagen kunnen beschouwd worden als ‘terugkomdagen’, waarbij een belangrijk deel van het leerproces (literatuurstudie, meditatiebeoefening en -begeleiding) in de tussenliggende periodes ligt. Na afloop van de basisopleiding is het mogelijk en aanbevolen om deel te nemen aan intervisies. Deze worden via SeeTrue kosteloos aangeboden.

SeeTrue kent op dit moment een aantal verschillende varianten in de basisopleiding tot mindfulness trainer/therapeut.

De 8-daagse basisopleiding tot mindfulness trainer. Deze wordt onder andere aangeboden in Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Amsterdam.
Deze basisopleiding van 8 hele dagen leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
De 7-daagse mindfulness opleiding. Hierbij is het proces intensiever dan bij de 8-daagse.
De avondopleiding is gelijk aan de 8-daagse mindfulness opleiding, wat betreft eisen, accreditaties en certificering en inhoud. De opleidingen bestaat uit 14 bijeenkomsten van 3,5 uur (18.30-22.00 uur). Er zijn avondopleidingen in Utrecht, Amsterdam en Maastricht.

De belangrijkste verschillen op een rij

 

7-daagse basisopleiding

8-daagse basisopleiding

avondopleiding

7 lesuren per dag, exclusief pauzes

6 lesuren per dag, exclusief pauzes

14 avonden van 3.5 uur

De eigen oefening wordt online zichtbaar geregistreerd, waardoor de reflectie op het eigen oefenproces intensiever is.

Uitnodiging tot delen van eigen oefening

Uitnodiging tot delen van eigen oefening

De literatuurstudie wordt ondersteund door vragenlijsten. Deze hoeven niet te worden ingeleverd.

De literatuur wordt besproken in (sub)groepjes.

De literatuur wordt besproken in (sub)groepjes.

Deelnemers worden uitgenodigd om in de tijd tussen de opleidingsdagen met elkaar te oefenen.

Deelnemers worden uitgenodigd om in de tijd tussen de opleidingsdagen met elkaar te oefenen.

Deelnemers worden uitgenodigd om in de tijd tussen de opleidingsdagen met elkaar te oefenen.

Deelnemers geven feedback op het begeleiden van oefeningen in de groep. En deelnemers kunnen online filmpjes delen, maar zijn dit niet verplicht.

Deelnemers geven feedback op het begeleiden van oefeningen in de groep.

Deelnemers geven feedback op het begeleiden van oefeningen in de groep.

Voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen en het online delen van thuisoefenvorderingen zijn voorwaarde voor certificering.

Voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen is voorwaarde voor het certificaat.

Voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen en het online delen van thuisoefenvorderingen zijn voorwaarde voor certificering.

De kosten bedragen 1350 euro, exclusief lunch.

De kosten bedragen 1650 euro, inclusief lunch.

De kosten bedragen 1350 euro.

Studiebelasting ongeveer 1 uur per dag.

Uitnodiging tot 0,5 uur-1 uur per dag thuis oefenen en studeren.

Uitnodiging tot 0,5 uur - 1 uur per dag thuis oefenen en studeren

 

Accreditatie

De accreditaties voor de verschillende basisopleidingen verschillen. Meer informatie over accreditatie

Data

De data voor de 7-daagse, de 8-daagse en de avond-basisopleiding mindfulness

 

Nieuwsbrief

aanmelden

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? 
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!