logo seetrue opleiding mindfulness

Intervisie en supervisie

Intervisie

In het kader van kwaliteitsbevordering organiseert SeeTrue kosteloos intervisiebijeenkomsten voor mindfulness trainers waarbij een opleider van SeeTrue als supervisor aanwezig is. De bijeenkomsten dienen om praktijksituaties uit de mindfulness trainingen in een groep te exploreren. Er wordt van deelnemers aan de intervisiebijeenkomsten verwacht dat zij actief deelnemen door ervaringen uit de praktijk in te brengen en actief te luisteren naar de inbreng van anderen.
In verband met het beperkt aantal plaatsen bij de bijeenkomsten is aanmelding voor deze intervisiebijeenkomsten verplicht. Ook mindfulness trainers die niet door opleiding of training verbonden zijn aan SeeTrue zijn van harte welkom bij de intervisiebijeenkomsten.

Maak een verslag over je intervisie: tips

Supervisie

SeeTrue biedt ook de mogelijkheid aan dat de trainers hun individuele ervaringen kunnen delen met een supervisor. Het gaat hier dus om een een-op-eengesprek. Je kunt je via het aanmeldformulier aanmelden voor supervisie. Klik in het formulier de supervisor aan voor wie je een voorkeur hebt. De supervisor zal vervolgens contact met je opnemen om te zien of jullie tot een afspraak kunnen komen voor een of meerdere supervisiegesprekken.
De supervisors bij SeeTrue zijn Carlein Karimoen en de opleiders Roy Thewissen, Saskia Nefkens, Bert Hoogstad, Rob Vincken en Franca Warmenhoven. 

Als je de supervisie volgt in het kader van het lange traject tot mindfulness trainer is het nodig om de supervisie te volgen bij een van de opleiders: Roy, Saskia, Bert, Rob of Franca. Daarnaast vragen wij in dat geval om de supervisie te combineren met het schrijven van het reflectieverslag. Zo kun je feedback ontvangen op het verslag en daarnaast is de supervisor ook degene die het reflectieverslag zal beoordelen.

Tips voor het volgen van mindfulness supervisie

Data intervisie

Dinsdag 21 maart 2017 van 19.30 - 21.30 uur in Utrecht (Burgemeester Reigerstraat 77) met Saskia Nefkens
Maandag 26 juni 2017 van 19.30 – 20.30 via Skype met Bert Hoogstad

Intervisie mindfulness bij kinderen

Vooralsnog vinden deze intervisies live plaats aan de Duitse Poort 13A onder begeleiding van Franca Warmenhoven of Yvette van der Slik.

Data

Nieuwe data volgen binnenkort. Wil je je alvast inschrijven, dan kan dat telefonisch of je kunt via het contactformulier aangeven dat je interesse hebt. Je krijgt dan van ons bericht als de nieuwe data bekend zijn.

Locatie

Deze bijeenkomsten vinden vooralsnog plaats in het opleidingscentrum van SeeTrue in Maastricht (Duitse Poort 13 A) of via skype.

Je kunt je hier aanmelden.