logo seetrue opleiding mindfulness

Mindfulness Based-IBSR

Deze 4-daagse post HBO-opleiding is bedoeld om te leren werken met interventies gebaseerd op de MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) en de Inquiry Based Stress Reduction (IBSR). IBSR is een cognitieve therapie variant op ‘The Work” van Byron Katie.

Cursusdata

Nieuwe data volgen binnenkort. Wil je je alvast inschrijven, dan kan dat telefonisch of je kunt via het contactformulier aangeven dat je interesse hebt. Je krijgt dan van ons bericht als de nieuwe data bekend zijn.
Kosten: 825 euro

Aanmelden

Contact met ron@seetrue.nl.

Negatieve gedachten en emoties kunnen, zoals een ieder weet, je leven behoorlijk op zijn kop zetten. De kracht van het denken is enorm. We hebben ons vaak volledig geïdentificeerd met het denken hetgeen niet alleen veel stress oplevert maar ook destructieve gevolgen kan hebben in ons leven, ons werk en onze relaties. De mate waarin je een stressvolle gedachte gelooft, bepaalt hoeveel last (emoties) je ervan hebt. Ook voor ervaren Mindfulness beoefenaars/ trainers blijft het denken een belangrijk punt van aandacht en behoeft steeds opnieuw nader onderzoek.

In deze cursus zoemen we nader in op hetgeen ons het meest beperkt in ons functioneren; het stressvolle denken. We leren niet alleen om los te komen van beperkende patronen en overtuigingen maar ook om heftige emoties gemakkelijker tegemoet te treden, toe te laten en evt. te verwerken. Uiteindelijk zal het doel zijn om in deze opleiding tot een mindfulness-based integratie te komen van gedachten en gevoelens. Deze opleiding zal dan ook bijdragen tot een verdieping van sessie 5 en 6 van de MBCT, waarin het thema ook omgaan met gedachten en emoties is. De technieken die we gebruiken zijn de Mindfulness, Mindful Exposure en de Mindful Cognitieve Therapie van Byron Katie (IBSR).

Mindfulness loopt als een rode draad door deze cursus. De methode is een belangrijke tool in de bewustwording van het denken, het detecteren van dysfunctionele patronen en van het onderzoeken van de relatie met gedachten. Tevens wordt Mindfulness ingezet om niet ingezogen te worden in de wereld van het denken en aanwezig te kunnen blijven in het hier en nu hetgeen essentieel is voor de juiste toepassing van onderstaande technieken. Technieken kunnen snel verworden tot cerebrale activiteiten waardoor de essentie en werkzaamheid gemist kunnen worden.

Mindful Exposure is een elegante methode om te kunnen zijn met wat er is en om te leren gevoelens toe te laten en te verwerken. Als we in het achterhoofd houden dat ‘experientiele’ vermijding het kernprobleem is van ons functioneren als mensen, dan valt er op dit gebied nog veel te halen. Mindful exposure werkt goed om langer en effectiever bij onze pijn te blijven en is zeer geschikt als psychologische interventie voor verwerking van pijnlijke situaties uit het verleden en bij angstige anticipatie op komende gebeurtenissen. Het is een eenvoudige en breed toepasbare procedure, die de cliënt in een aangepaste vorm ook zelfstandig  huis kan toepassen. Dit in tegenstelling tot enkele andere behandelmethoden die begeleid door de therapeut in de sessie uitgevoerd worden.

De 4 vragen van Byron Katie ook wel de Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) genoemd, is een geprotocolleerde methode om cognities experiëntieel en meditatief uit te dagen. Er wordt een appèl gedaan op de innerlijke wijsheid, in plaats van vooral op de ratio, zoals bij de klassieke cognitieve  uitdaagtechnieken. Op het eerste gezicht lijkt IBSR op RET of op cognitieve therapie volgens Beck. Tot je er zelf mee aan de slag gaat en ontdekt dat IBSR sneller dieper gaat en verder doorwerkt. Door de houding van de mindful therapeut en door bepaalde vragen is het wezenlijk anders. Terwijl RET en CGT zich beperken tot het onderzoeken of een gedachte waar en helpend is, gaat IBSR verder. Er is aandacht voor de emotionele beleving en voor alle gevolgen van het geloof in de gedachte. De emotioneel-fysieke conditionering van de cognities wordt ontkoppeld. De cliënt krijgt snel emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekkingen over zichzelf en de ander.
Het resultaat is: helderheid, opluchting, vermindering van angst, herkennen van projecties, verlossing uit de slachtofferpositie en toename van autonomie en vrijheid. IBSR kan toegepast worden op automatische gedachten, regels, normen, kernovertuigingen, oordelen en eisen. Bij As I en As II stoornissen. Bij  volwassenen, kinderen, ouderen, partners en in groepen.
ISBR is ook een welkome aanvulling bij de beoefening van Mindfulness. Het lukt beter om de negatieve gedachten voorbij te laten drijven als de emotionele en fysieke reacties op die gedachten minder sterk zijn.

Werkwijze
Deze opleiding wordt aangeboden in 4 dagen. We zullen ons in deze 4 dagen onderdompelen in deze methodiek; niet alleen zullen we Mindfulness oefeningen doen om de benodigde aanwezigheid en stilte te verkrijgen voor het onderzoek van onze gedachten maar ook leren werkbladen in te vullen om cognities op te sporen, en uit te dagen met de 4 vragen plus zogenaamde omkeringen. Verder wordt Mindful Exposure gebruikt en geïntegreerd in de methodiek. Er wordt veelal in dyades (tweetallen) gewerkt waarbij je beurtelings in de cliënten of de therapeutenrol zit. Doordat je als cliënt de methode ondergaat ervaar je de sterke werking ervan. Je merkt hoe je snel komt tot rationeel en emotioneel inzicht op diep niveau. Je wordt gekoppeld aan een buddy met wie je contact zult hebben (via skype/telefoon/life) om te oefenen in de weken tussen de cursusdagen en erna.

Wat je leert

Vastzitten in een beperkend perspectief is iets wat we allemaal kennen. Deze cursus beoogt je andere en nieuwe perspectieven te bieden op denken en voelen waardoor je niet alleen zelf een grote stap kunt zetten naar meer persoonlijke vrijheid maar ook beter in staat zult zijn andere mensen te begeleiden in deze eenvoudige techniek. Het is een volledige therapievorm waarin Gedachten, Emoties en Lichamelijke gewaarwordingen een volwaardige plaats hebben.

De deelnemer leert:

- De theoretische achtergronden van het concept IBSR in vergelijking met de standaard Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
- Hoe je Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR)kunt gebruiken om cognities op te sporen en uit te dagen.
- Welke de vier vragen zijn, welke subvragen mogelijk zijn en hoe je tot effectieve omkeringen komt.
- Hoe je onderliggende overtuigingen vindt en het onderscheid maakt tussen 'mijn' en 'jouw' zaak.
- Wat de optimale therapeutische houding is en hoe IBSR werkt als zelfhulpmethode. (Mindfulness houding speelt hierbij een voorname rol)
- Hoe Mindfulness zich verhoudt met deze cognitieve therapie.
- Hoe je Mindful exposure kunt gebruiken en inzetten bij IBSR o.a. bij verwerking van pijnlijke gevoelens en oud zeer (ook van negatief zelfbeeld)
- Je leert je schaduwkanten beter kennen.

Voor de therapeut:

- MB-IBSR helpt om meer onbevooroordeeld en open te zijn. Hierdoor kan de therapeut beter afstemmen op de behoeften van de cliënt. In het verlengde hiervan helpt deze techniek ook om meer bewust ze zijn van eigen tegenoverdracht die bestaan uit concepten en gevoelens. Uitdagen van stressvolle gedachten is hierbij een belangrijke tool.
- De therapeut verdiept zijn vaardigheid om meer ruimte te maken voor alle overdrachtsverschijnselen en hij leert om kritiek, weerstand en boosheid vanuit de cliënt minder persoonlijk te nemen en op een dieper niveau te onderzoeken.
- Stressvolle concepten die te maken hebben met het werk en privé kunnen eerder worden erkend, onderzocht en losgelaten.
- MB-IBSR helpt ook om anders naar klachten te kijken. Stressvolle gedachten liggen aan de basis van elke problematiek; het denken over de situatie is dus het echte probleem en niet zozeer de situatie zelf.

Voor de cliënten:

- De MB-IBSR is een volwaardige therapievorm die de meest succesvolle technieken uit de Gedragstherapie, zoals Exposure en Cognitieve Therapie geïntegreerd heeft in een op Mindfulness gebaseerde methodiek.
- De therapeut leert om oefeningen uit de MB-IBSR in te zetten in zijn of haar eigen therapie/training.
- De MB-IBSR oefeningen zijn eenvoudig en kunnen thuis, zonder begeleiding van de therapeut toegepast worden. Het maakt cliënten zelfstandig.

Praktische informatie

Docent

Bert Hoogstad is GZ-psycholoog NIP en supervisor/leertherapeut/opleider van de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VGCT). Hij is getraind in deze methodiek door Byron Katie zelf en door Marie-Odiel van Rhijn. In zijn eigen psychologenpraktijk heeft hij de werkzaamheid van MB-IBSR ervaren en van daaruit is hij gedreven om dit over te dragen op collega’s. Verder is hij Mindfulness trainer en opleider bij Seetrue Mindfulness.

Doelgroep

Psychotherapeuten, (klinisch) Psychologen, GZ-Psychologen, Cognitief Gedragstherapeuten VGCT i.o, Cognitief gedragstherapeutisch werkers en verder hulpverleners, (Mindfulness) trainers, coaches, (para)medici, docenten en geïnteresseerden.

Studiebelasting: totaal 52 uur, waarvan 26 contacturen

Vereisten: hbo-niveau en minimaal een 8-weekse MBCT/MBSR training of vertrouwd met andere meditatietechniek.

Accreditaties

Accreditaties worden aangevraagd voor VGCT, NIP, BAMW, SRVB, NOBCO. In overleg worden er andere aanvragen gedaan.