logo seetrue opleiding mindfulness

Mindfulness en ouderen

mindfulness en ouderen opleiders Warmenhoven, SchipperTweedaagse opleiding Mindfulness en ouderen

Nieuwe data volgen binnenkort. Wil je je alvast inschrijven, dan kan dat telefonisch of je kunt via het contactformulier aangeven dat je interesse hebt. Je krijgt dan van ons bericht als de nieuwe data bekend zijn.

 

 

Opleiders: Linda Schipper en Franca Warmenhoven
Kosten: 385 euro, inclusief lunch, aangepast werkboek voor ouderen en het recht om dit werkboek te gebruiken in de eigen trainingen
Voorwaarde voor deelname: Basisopleiding mindfulness (minimaal 42 contacturen)

Studiebelasting Mindfulness en Ouderen
- Twee dagen
- Bij deze opleiding wordt studiemateriaal geleverd waarbij de geschatte tijd om het materiaal te bestuderen 5 uur bedraagt.

Aanmelden

'Getting old is not for the faint of heart!'

Ouder worden is een proces waar we allemaal mee te maken hebben en dat gepaard kan gaan met mooie en moeilijke ervaringen. De moeilijke ervaringen hebben vaak te maken met het omgaan met verlies, rouw en afscheid. Een centraal thema in het ouder worden is loslaten, een thema dat ook centraal staat in de mindfulness. Zeker in de huidige maatschappij waarin ouderen vaak minder steun ervaren en de druk om zelfstandig en onafhankelijk te blijven steeds groter wordt, is het geen sinecure om op een wijze manier om te gaan met de uitdagingen die het leven als oudere met zich mee brengt. Mindfulness kan ouderen hierbij helpen en de oudere mens ondersteunen om, ondanks alle uitdagingen, een vervuld leven te leiden.
In deze tweedaagse opleiding wordt een programma geboden dat het eigen ouder worden (van de mindfulness trainer) als basis neemt om vervolgens trainersvaardigheden te ontwikkelen om mindfulness toe te passen bij de oudere mens.
Tijdens de opleiding wordt een trainingsprotocol aangeboden dat je kunt gebruiken bij het geven van trainingen aan ouderen. De rode draden van het trainingsprotocol zijn ook de rode draden van de opleiding:

  • omgaan met verlies, rouw en afscheid,
  • wie ben ik nu, op het raakvlak van verleden en toekomst,
  • het lichaam,
  • dankbaarheid en wijsheid,
  • starheid, patronen en automatisme, 
  • omgaan met `de ruis` van de omgeving,
  • eindigheid van het leven, verstilling.


Het trainingsprotocol is bedoeld voor mindfulnesstrainers die goed bekend zijn met het MBCT- of MBSR-programma en ervaring hebben met het geven van trainingen. Tijdens de opleiding wordt niet het gehele trainingsprotocol behandeld maar zullen ervaringsgerichte oefeningen de basis vormen van de toepassing van mindfulness in de context van ouder worden. Daarnaast wordt de structuur van de specifieke training toegelicht en is er de mogelijkheid om met specifieke oefeningen ervaring op te doen.

Opleiders

Linda Schipper heeft een eigen praktijk voor mindfulness en ACT. In haar praktijk werkt ze één-op-één met mensen en begeleidt ze mindfulnesstrainingen, stilte-dagen en meditatiemomenten. In haar vrije tijd begeleidt ze een mindfulnessgroep voor jongeren op een middelbare school. Naast haar werkzaamheden in haar eigen praktijk werkt ze ook als geestelijk verzorger binnen de ouderenzorg. De passie van Linda ligt in het verbinden van mindfulness en ouderen. Dat doet zij niet alleen door de begeleiding van mindfulnesstrainingen voor ouderen, maar ook door mantelzorgers en professionals in de ouderenzorg in aanraking te brengen met mindfulness. Linda is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness.

Franca Warmenhoven is opgeleid tot huisarts en momenteel werkzaam als opleider en trainer bij SeeTrue. Zij geeft onder andere training in het Toon Hermans Huis aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe (opleidings)programma's binnen SeeTrue. Naast haar werkzaamheden voor SeeTrue is Franca arts/onderzoeker en projectleider bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en -onderzoek (O&O) van de Universiteit Maastricht.
Zij begeleidt een landelijk project om palliatieve zorg-onderwijs beter te integreren in de medische curricula onder andere door de ontwikkeling van flexibel inzetbare onderwijsmaterialen. Franca is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness en begeleidt vanuit de Universiteit Maastricht een pilot project voor de toepassing van mindfulness bij mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger.