logo seetrue opleiding mindfulness

Mindfulness en ouderen

mindfulness en ouderen opleiders Warmenhoven, SchipperTweedaagse opleiding Mindfulness en ouderen

23 en 24 juni 2017
Tijd: 10 - 17.30 uur
Locatie: Witte huisjes, Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik

 

 

Opleiders: Linda Schipper en Franca Warmenhoven
Kosten: 385 euro, inclusief lunch, aangepast werkboek voor ouderen en het recht om dit werkboek te gebruiken in de eigen trainingen
Voorwaarde voor deelname: Basisopleiding mindfulness (minimaal 42 contacturen)

Studiebelasting Mindfulness en Ouderen
- Twee dagen
- Bij deze opleiding wordt studiemateriaal geleverd waarbij de geschatte tijd om het materiaal te bestuderen 5 uur bedraagt.

Aanmelden

'Getting old is not for the faint of heart!'

Ouder worden is een proces waar we allemaal mee te maken hebben en dat gepaard kan gaan met mooie en moeilijke ervaringen. De moeilijke ervaringen hebben vaak te maken met het omgaan met verlies, rouw en afscheid. Een centraal thema in het ouder worden is loslaten, een thema dat ook centraal staat in de mindfulness. Zeker in de huidige maatschappij waarin ouderen vaak minder steun ervaren en de druk om zelfstandig en onafhankelijk te blijven steeds groter wordt, is het geen sinecure om op een wijze manier om te gaan met de uitdagingen die het leven als oudere met zich mee brengt. Mindfulness kan ouderen hierbij helpen en de oudere mens ondersteunen om, ondanks alle uitdagingen, een vervuld leven te leiden.
In deze tweedaagse opleiding wordt een programma geboden dat het eigen ouder worden (van de mindfulness trainer) als basis neemt om vervolgens trainersvaardigheden te ontwikkelen om mindfulness toe te passen bij de oudere mens.
Tijdens de opleiding wordt een trainingsprotocol aangeboden dat je kunt gebruiken bij het geven van trainingen aan ouderen. De rode draden van het trainingsprotocol zijn ook de rode draden van de opleiding:
* omgaan met verlies, rouw en afscheid,
* wie ben ik nu, op het raakvlak van verleden en toekomst,
* mijn geschiedenis en hoe deze in mij leeft,
* de wijsheid van de oudere mens,
* starheid, patronen en automatisme,
* omgaan met `de ruis` van de omgeving,
* eindigheid van het leven,
* verstilling.

Opleiders

Linda Schipper heeft een eigen praktijk voor mindfulness en ACT. In haar praktijk werkt ze één-op-één met mensen en begeleidt ze mindfulness traingen, stilte-dagen en meditatiemomenten. In haar vrije tijd begeleidt ze een mindfulness groep voor jongeren op een middelbare school. Naast haar werkzaamheden in haar eigen praktijk werkt ze ook als geestelijk verzorger binnen de ouderenzorg. De passie van Linda ligt in het verbinden van mindfulness en ouderen. Dat doet zij niet alleen door mindfulness trainingen voor ouderen te begeleiden, maar ook door mantelzorgers en professionals in de ouderenzorg in aanraking te brengen met mindfulness. Linda is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness.

Franca Warmenhoven is opgeleid tot huisarts en momenteel werkzaam als opleider en trainer bij SeeTrue. Zij geeft onder andere training in het Toon Hermans Huis aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe (opleidings)programma's binnen SeeTrue. Naast haar werkzaamheden voor SeeTrue is Franca arts/onderzoeker en projectleider bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en -onderzoek (O&O) van de Universiteit Maastricht.
Zij begeleidt een landelijk project om palliatieve zorg onderwijs beter te integreren in de medische curricula onder andere door de ontwikkeling van flexibel inzetbare onderwijsmaterialen. Franca is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness.