logo seetrue opleiding mindfulness

Mindfulness Opleiding Modules voor Kids

Dit jaar is SeeTrue gestart met een breder programma-aanbod voor mindfulness bij kinderen en pubers.
Binnen dit programma worden momenteel 3 modules aangeboden die mogelijk in de nabije toekomst aangevuld gaan worden met een vierde module rond mindfulness en opvoeden.
De verschillende modules kunnen volledig los van elkaar gevolgd worden en behandelen allemaal een ander spectrum van de toepassing van mindfulness bij kinderen en pubers.


Module 1

De 3-daagse opleiding van Kate Janke biedt een prima basis om mindfulness bij kinderen en pubers toe te passen. Deze module omvat een programma, bestaande uit 50 lessen, dat toegankelijk is en heel direct te gebruiken in onderwijs, training of therapie bij kinderen vanaf ongeveer 5 tot 17 jaar. Kate Janke is een zeer ervaren mindfulness trainer en beoefenaar die met verschillende leeftijdsgroepen gewerkt heeft. Daarnaast is zij een ervaren opleider die mensen op een toegankelijke manier wegwijs kan maken in hoe je mindfulness aan kinderen kunt aanbieden.

Voor meer info kun je hier klikken.

Module 2

De tweede module richt zich op het toepassen van mindfulness bij kinderen in een individuele setting. Deze module wordt verzorgd door Saskia Nefkens. Saskia Nefkens is gezondheidszorg psycholoog en heeft ruime ervaring in het werken met kinderen in een individuele setting. Zij heeft daarnaast veel ervaring binnen de ggz. Deze module kan ook los gevolgd worden.

Voor meer informatie kun je hier klikken.

Module 3

Als derde module biedt David Dewulf zijn programma ‘mindfulness en jongeren’ aan. Dit programma is ontwikkeld in België. Het programma is zeer effectief gebleken in een grootschalig onderzoek naar het effect van mindfulness bij jongeren op scholen. David is een zeer ervaren trainer en opleider, die veel praktische informatie kan delen over het werken met jongeren.

Voor meer info kun je hier klikken.

Los van deze modules worden er intervisies georganiseerd voor mensen die actief werkzaam (willen) zijn met mindfulness bij kinderen of jongeren. Tijdens deze intervisies kunnen ervaringen en kennis gedeeld worden. Bij de intervisies zal in de meeste gevallen een supervisor aanwezig zijn.

Voor meer informatie over intervisies, klik hier.