logo seetrue opleiding mindfulness

Psychopathologie voor mindfulness trainers

Rob Vincken 22 juni 2018
Opleider: Rob Vincken
Locatie: Centrum de Poort Luijbenstraat 48 5211 BT 's-Hertogenbosch
Tijd: 10.00 - 17.30 uur
Kosten: € 175,-

Aanmelden voor de opleiding Psychopathologie

Deze opleidingsdag telt mee als themadag binnen het Lange Traject en vervangt gelijktijdig de schriftelijke modules angst en psychopathologie.

Het is belangrijk om psychopathologie te herkennen om te bepalen of iemand geschikt is voor de training. In deze themadag zullen we stilstaan bij aanwijzingen die kunnen helpen bij het maken van verantwoorde een keuzes met betrekking tot psychopathologie.
Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de manieren waarop we geconfronteerd kunnen worden met psychopathologie binnen de mindfulness- en/of ACT-training.
We bespreken (kort) de voordelen en de beperkingen van de DSM-V als diagnostische tool voor psychopathologie. Er is aandacht voor de stand van zaken rond onderzoek naar mindfulness en de verschillende vormen van psychopathologie en we gaan speciaal in op de onderwerpen angst, somberheid, boosheid en de bijzondere persoonlijkheden.