logo seetrue opleiding mindfulness

Psychopathologie voor mindfulness trainers

Bert2 Nieuwe data volgen
Opleider: Bert Hoogstad
Locatie: Centrum de Poort Luijbenstraat 48 5211 BT 's-Hertogenbosch
Tijd: 10.00 - 17.30 uur

Aanmelden voor de opleiding PsychopathologieDeze opleidingsdag telt mee als themadag binnen het Lange Traject en vervangt gelijktijdig de schriftelijke modules angst en psychopathologie.

Het is belangrijk om psychopathologie te herkennen om te bepalen of iemand geschikt is voor de training. In deze themadag zullen we stilstaan bij aanwijzingen die kunnen helpen bij het maken van verantwoorde een keuzes met betrekking tot psychopathologie.
Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de manieren waarop we geconfronteerd kunnen worden met psychopathologie binnen de mindfulness- en/of ACT-training.
We bespreken (kort) de voordelen en de beperkingen van de DSM-V als diagnostische tool voor psychopathologie. Er is aandacht voor de stand van zaken rond onderzoek naar mindfulness en de verschillende vormen van psychopathologie en we gaan speciaal in op de onderwerpen angst, somberheid, boosheid en de bijzondere persoonlijkheden.