logo seetrue opleiding mindfulness

Maatwerk

kompas SeeTrue Mindfulness

SeeTrue kent verschillende opleidingstrajecten. Mensen hebben immers niet dezelfde achtergrond, werksituatie en behoeften.
Je kunt kiezen uit een aantal opleidingen om mee te starten waaronder: de mindfulness basisopleiding, de ACT basisopleiding en de opleiding Positieve Psychologie.

Al deze basisopleidingen vormen een afgerond geheel en bereiden je voor om mindfulness, ACT of positieve psychologie toe te passen binnen je werkveld. 

Lees meer ...

Samen

SeeTrue stimuleert het bevorderen van mindfulness voor mensen die niet zoveel te kiezen hebben. Lees meer.

Toegankelijk

brug als symbool voor overgang via mindfulnessSeeTrue houdt de toelatingseisen (HBO) en de prijs laag. De huidige maatschappij met al zijn crisissen, heeft een enorme behoefte aan meer bewuste, open mensen die ook naar hun hart luisteren.
Mindfulness, acceptatie, compassie en positieve psychologie zijn niet alleen goed voor de hulpverlening aan mensen met klachten.  Ook mensen zonder specifieke psychische klachten kunnen veel baat hebben bij mindfulness. Mindfulness is ook geschikt voor op het werk of in het onderwijs, etc.

Accreditatie

De basisopleiding Mindfulness, de basisopleiding ACT en de opleiding Positieve Psychologie zijn geaccrediteerd door FGZP, VGCT, NIP, BAMW, SRVBNOBCO en SKB.

Lees meer...

Opleidingen in de kijker

 • Heartfulness
 • Vervolgopleiding David Dewulf
 • Vervolgopleiding Trish Bartley
 • Mindfulness voor kids

Heartfulness Opleiding

Zesdaagse opleiding

Vrijdag t/m zondag 14, 15 en 16 november 2014
Tijd: van 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Keizerstraat 12 bis, Utrecht
 
Zaterdag t/m maandag: 13, 14, 15 december 2014
Tijd: van 10.00 - 17.00 uur (behalve op 15 december tot 16.30 uur)
Locatie: Centrum Well, Doelenstraat 34, Utrecht

Saskia Nefkens

Luisteren naar je Hart en leven vanuit je Hart

Lees meer ...

De vervolgopleiding tot mindfulness trainer is bedoeld voor mindfulness trainers, die de basisopleiding tot mindfulness trainer afgerond hebben.
Sinds 2014 is de vervolgopleiding opgesplitst in twee modules van ieder 4 dagen, die los van elkaar gevolgd kunnen worden.
Voor certificering van het 'lange traject' zijn beide modules verplicht.

David Dewulf vervolgopleiding tot mindfulness trainer


De 4-daagse vervolgopleiding van David Dewulf

- structuur en opbouw van een emotionele en mentale ervaringen
- emoties en mentale formaties en interventies op verschillende niveaus
- belichaamde communicatie
- gebruik van beelden en verbeelding, valkuilen
- gebruik van taal in mindfulness meditatie, valkuilen
- kunst van het benoemen van valkuilen
- omgaan met mentale patronen
- de gevoelstoon
- omgaan met vermoeidheid en mentale agitatie
- acceptatie als vaardigheid en beperkingen

David Dewulf is arts en heeft in Gent (B) het I AM instituut opgericht. Hij heeft meer dan 10 boeken over mindfulness gepubliceerd. David heeft daarnaast ook in samenwerking met verschillende Universiteiten wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het effect van mindfulness.

Meer informatie over de vervolgopleiding tot mindfulness trainer van David Dewulf kun je hier vinden.

 

 

 

Mindfulness vervolgopleiding Trish Bartley

4 daagse vervolgopleiding van Trish Bartley

- het groepsproces binnen de mindfulness training
- verdieping in het proces van inquiry.

Deze module wordt in het Engels begeleid. Wel kan er geoefend worden in het Nederlands. Naast Trish zal deze module worden begeleid door een van de opleiders van SeeTrue.

Trish Bartley is een van de grondleggers van de MBCT en is als  docent verbonden aan het centrum voor mindfulness van de Bangor University in Wales (UK).

Trish Bartley is ook de auteur van: 'Mindfulness Based Cognitive Therapy for Cancer; Gently Turning Towards'.  Op dit moment is TRish bezig met het schrijven van een boek over het groepsproces binnen mindfulness.

Meer informatie over de vervolgopleiding tot mindfulness trainer van Trish Bartley kun je hier vinden.

 

 

Kate Janke Mindfulness voor jongeren

Mindfulness for Children and Adolescents

3 day Mindful Children and Adolescents Curriculum Training for Teachers, Trainers and Therapists

Maastricht November 21-23 2014

This teacher training will be in English. The practice in smaller groups can also be performed in Dutch.
There will be a Dutch curriculum available.

Kate Janke: 

'Since 2004 mindfulness practice has been at the core of my life. My teaching style and techniques come from Buddhist meditation and philosophy as well as secular mindfulness methods and applications. My personal practice is supported by sitting daily as well as month long silent retreats in the US and Thailand. I've been fortunate enough to complete the Dedicated Practitioners Program through Spirit Rock, and I'm currently a teacher in training at IMS, IRC, and Spirit Rock.

In 2008 I became a mindfulness teacher for Mindful Schools, a non-profit organization that develops and implements secular mindfulness curriculum for students in their classroom. A year later, I became the Director of Training and developed mindfulness training programs for educators, parents, psychologists, and health care providers. During my career with Mindful Schools, I had the privilege of teaching mindful awareness to over 1500 elementary and middle school students and close to 2000 professionals working with kids. 

kate janke movie mindfulness kids maastricht
More info you will find here ...

 Mind Heart Education Project

SeeTrue

 • Organisatie
 • Missie
 • Deskundig
 • Opleiders Mindfulness
 • Milieu
 • Onderzoek waar SeeTrue aan meewerkt
 • Mindfulness Trainingen

SeeTrue verzorgt sinds 2007 op professionele wijze mindfulness trainingen en nascholingen en heeft de activiteiten uitgebreid met verwante trainingen en opleidingen. De organisatie bestaat uit een aantal verschillende afdelingen en samenwerkingsverbanden.

SeeTrue kent twee afdelingen: Het trainingsbedrijf en de opleidingen.


SeeTrue Trainingen

In ongeveer 30 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue mindfulness trainingen aan. Daarnaast worden er ook mindfulness vervolgtrainingen, ACT-trainingen en specialistische mindfulness trainingen aangeboden op verschillende plaatsen in Nederland. Mindfulness en opvoeding, mindfulness en eten, mindfulness en kanker, minsdfulness en zwangerschap en mindfulness voor kinderen en pubers zijn mindfulness trainingen die aangepast zijn voor deze specifieke doelgroepen.

Voor het bedrijfsleven heeft SeeTrue ook een aantal verschillende trainingen ontwikkeld, waaronder mindfulness trainingen gericht op hantering van stress op het werk en mindfulness en leiderschap. 


SeeTrue Opleidingen

SeeTrue heeft een heel scala aan opleidingen op het gebied van Mindfulness, Acceptatie, Compassie en Positieve Psychologie voor therapeuten, coaches en trainers binnen en buiten de gezondheidszorg. 

De samenwerkingsverbanden

SeeTrue heeft actieve samenwerking gezocht met een aantal mensen en organisaties:

 • met het I AM-instituut (Instituut voor Aandacht en Mindfulness) van David Dewulf (voor de vervolgopleiding tot mindfulness trainer)

 • met Gijs Jansen. Dit heeft geleid tot de ACT-training en -opleiding gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • met Hanneke Jeronimus (huisarts) voor mindfulness en artsen.

 • SeeTrue wil laagdrempelig mindfulness trainingen/opleidingen aanbieden 
 • SeeTrue ontwikkelt en onderzoekt de mindfulness training en opleiding en wil zo bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van mindfulness trainingen en opleidingen
 • SeeTrue wil stimuleren dat mindfulness gedeeld wordt ook met mensen die minder te kiezen hebben. Daarom wordt een deel van de inkomsten van elke training en opleiding besteedt aan het mindfulness voor kinderen programma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen
 • Daarnaast besteedt SeeTrue een deel van de inkomsten aan mindfulness en andere hulp voor HIV geĆÆnfecteerden in Zuid Afrika.

Seetrue

 • heeft zich sinds 2007 gespecialiseerd op het gebied van mindfulness, acceptatie en compassie
 • heeft meer dan 2000 tevreden klanten, die mindfulness trainingen gevolgd hebben bij SeeTrue
 • leidt op tot trainer/therapeut op het gebied van mindfulness, ACT, compassie en positieve psychologie
 • heeft al meer dan 700 mensen opgeleid tot mindfulness trainer
 • De gemiddelde beoordeling van de laatste 125 evaluatieformulieren lag op 8.3


De opleidingen zijn geaccrediteerd door:

 • FGzP (klinisch psycholoog)
 • VGCT, eestelijnspsychologie bij het NIP
 • BAMW (maatschappelijk werk)
 • SRVB (vaktherapeuten)
 • NOBCO (coaches)
 • SKB (stichting keurmerk beroepsscholingen)

De trainers bij SeeTrue Mindfulness zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor mindfulness, de VVM.

In het kader van de kwaliteitsverbetering werkt SeeTrue regelmatig mee aan onderzoek van Universiteit Maastricht. Uit een onderzoek binnen seetrue door deze universiteit in 2012 gehouden, komt naar voren dat de mindfulness trainingen van SeeTrue helpen bij het verminderen van depressieve klachten.

De basisopleiding tot mindfulness trainer wordt verzorgd door Bert Hoogstad, Rob Vincken, Franca Warmenhoven, Roy Thewissen en Saskia Nefkens.
De vervolgopleiding tot mindfulness trainer door Trish Bartley, David Dewulf en een van de opleiders van de basisopleiding.

De ACT opleidingen komen voor rekening van Gijs Jansen.

Bert Hoogstad, Rob Vincken en Roy Thewissen verzorgen ook de opleiding tot mindfulness trainer aan de RINO Zuid Nederland.

Daarnaast  worden er speciale onderdelen van het 'lange mindfulness traject' verzorgd door:

 • Christina Feldman en John Peacock: een Insight Meditation Retreat voor professionals die werken met op mindfulness gebaseerde methoden.
 • Mark Williams: een 2-daagse workshop voor mindfulness trainers.
 • Aukje Rood: bijscholing en verdiepingsworkshops in mindfulness yoga aan trainers MBSR/MBCT.

SeeTrue probeert het milieu zoveel mogelijk te sparen.

 • SeeTrue stelt een beleidsplan Milieu op dat per 2014 ingang moet vinden en dat ieder jaar zal worden aangepast.
 • Het cursusmateriaal wordt steeds meer digitaal aangeleverd en bij drukwerk wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.
 • Het papier dat we gebruiken is het milieu vriendelijke 'Dubbel-A-papier'.
 • Het cursusmateriaal wordt ingebonden met Greenbinder, waardoor ook de bindstrips van papier zijn.
 • De schutbladen zijn van FSC-gecertificeerd papier.
 • De trainers van SeeTrue reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de cursussen.

SeeTrue ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness en andere op acceptatie en compassie gebaseerde interventies. Regelmatig doet SeeTrue onderzoek en gaat ook actief samenwerking aan met onderzoeksinstellingen. SeeTrue heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een aantal onderzoeken:

Mindfulness bij depressie

In 2008 en 2009 heeft SeeTrue meegewerkt aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de effecten van een mindfulness training op deelnemers die een depressie doorgemaakt hebben. In 2012 is hierover een publicatie geweest waarin beschreven wordt dat de mindfulness training van SeeTrue ten opzichte van een controlegroep aantoonbaar positieve effecten heeft.
Lees meer.

Mindfulness voor kinderen

In 2011 heeft er een pilotonderzoek plaatsgevonden naar het Mindful Schools Programma. De resultaten uit het pilot-onderzoek zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. De resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat de Mindful Schools training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5 t/m 8, met name voor die kinderen die het het hardste nodig hebben.
Klik hier voor het Publieksverslag van het Pilot-onderzoek.

Mindfulness en eten

In 2010 werd er door SeeTrue i.s.m. de Universiteit Maastricht een onderzoek uitgevoerd dat in 2012 is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite. Dit is de eerste Europese studie naar de effecten van een mindfulness training van 8 bijeenkomsten, speciaal gericht op problematisch eetgedrag. Het onderzoek wijst uit dat de mensen die de training hebben gevolgd, na de training minder last hebben van verstoord eetgedrag zoals drang naar eten, zwart-witdenken, emotioneel eten en lichaamsontevredenheid.
Lees meer.

Onderzoeksstages bij SeeTrue

Regelmatig ondersteunt en begeleidt SeeTrue studenten die kleinere onderzoeksprojecten uitvoeren naar mindfulness. Zo is er een pilotonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de mindfulness en kanker training. Hieruit bleek dat de training effect had op klachten van angst en bezorgdheid en klachten van somberheid. Tevens zijn er kleine kwalitatieve studies uitgevoerd via interviews met deelnemers aan de mindfulness training en wordt er momenteel een project uitgevoerd naar de werkzame elementen van de mindfulness training bij SeeTrue en hoe deze het best geƫvalueerd kunnen worden na afloop van de training.

SeeTrue verzorgt naast mindfulness opleidingen ook verschillende mindfulness trainingen.

Op meer dan 30 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue de mindfulness training van 8 bijeenkomsten aan.

Daarnaast heeft SeeTrue ook vervolgtrainingen op de 8 weken training ontwikkeld zoals:

 • ACT vervolgtraining
 • De opfriscursus
 • De compassietraining

SeeTrue heeft ook speciale trainingen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld:

 • Mindfulness en kanker
 • MIndfulness en eten
 • Mindfulness en zwangerschap
 • Mindfulness en opvoeden
 • Mindfulness en werk
 • MIndfulness en leiderschap

Meer informatie over deze trainingen vind je op http://www.mindfulness-trainingen.nl