logo seetrue opleiding mindfulness

In de kijker

 • Compassie
 • Dementie
 • Cognitieve psychologie
 • Jongeren
 • Ouderen
 • Burn-out

Opleiding tot compassietrainer in twee delen

David Dewulf4

De compassietraining (deel 1: 3 dagen) en -opleiding (deel 2: 4 dagen) met David Dewulf

Deel 1:
- 11, 12 en 13 december 2018
- 28, 29 en 30 maart 2019

Deel 2:
- 8, 9, 10 en 11 mei 2019

Lees verder

Opleidingsdag Mindfulness en dementie voor mindfulness trainers

franca warmenhovenWoensdag 23 januari 2019 
Tijd: 10.00-17.30 uur
Locatie: De kamers van Conijn, St. Jorisstraat 23, 5211 HA Den Bosch (12 min. lopen vanaf NS station Den Bosch)
175 euro inclusief protocol
Opleider: Franca Warmenhoven

Lees verder

Opleidingsdag 'module cognitieve psychologie' voor mindfulness trainers

klokspiraal

Datum: 13 april 2019
Tijd: 10.00 - 17.30 uur
Locatie: Witte huisjes Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik
Opleiders: Iris Nijssen en Yonne Nijssen
Kosten: 150 euro

Lees verder

Mindfulness voor jongeren (tweedaagse opleiding)

David DewulfData: 23 en 24 mei 2019
Tijd: 10.00 - 17.30 u
Locatie: De kamers van Conijn (voorheen Palaya), St. Jorisstraat 23, 5211 HA Den Bosch (12 min. lopen vanaf NS station Den Bosch)
Kosten: € 415,-
Opleider: David Dewulf

Lees verder

Tweedaagse opleiding Mindfulness en ouderen

Franca Warmenhoven mindfulness SeeTrue28 en 29 juni 2019
Tijd: 10.00 - 17.30 uur
Locatie: Witte huisjes Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik
Kosten: 385 euro
Opleider: Franca Warmenhoven 

Lees verder

Driedaagse bijscholing voor mindfulnesstrainers

Anne Formsma

Data: 4, 5, 6 oktober 2019
Locatie: SeeTrue Mindfulness Maastricht, Duitsepoort 13 A,  6221 VA te Maastricht

Opleider: Anne Formsma

Lees verder

Zorgverzekeraar

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mindfulness geheel of gedeeltelijk als de trainer VMBN categorie 1 gecertificeerd is. Zie Lange traject. 

Agenda mindfulness

Voor een overzicht van ons aanbod van de mindfulness opleidingen...klik hier

Maatwerk


kompasgeelSeeTrue kent verschillende opleidings-trajecten. Mensen hebben immers niet dezelfde achtergrond, werksituatie en behoeften. Je kunt kiezen uit een aantal opleidingen om mee te starten waaronder: de mindfulness basisopleiding, de ACT basisopleiding en de opleiding Positieve Psychologie.

Al deze basisopleidingen vormen een afgerond geheel en bereiden je voor om mindfulness, ACT of positieve psychologie toe te passen binnen je werkveld.
Meer over de opleidingen van SeeTrue

Fiscus betaalt mee!

FiscusDe investering in onze opleidingen is ook in 2018 in veel gevallen aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Lees meer hierover.

Toegankelijk


brugSeeTrue houdt de toelatings- eisen (HBO en ervaring met meditatie) en de prijs laag. De huidige maatschappij met al zijn crisissen, heeft een enorme behoefte aan meer bewuste, open mensen die ook naar hun hart luisteren.
Mindfulness, acceptatie, compassie en positieve psychologie zijn niet alleen goed voor de hulpverlening aan mensen met klachten. 

Ook mensen zonder specifieke psychische klachten kunnen veel baat hebben bij mindfulness. Mindfulness is o.a. ook geschikt voor op het werk of in het onderwijs.

Accreditatie

accreditedDe basisopleiding Mindfulness, de basisopleiding ACT en de opleiding Positieve Psychologie zijn geaccrediteerd door FGZP, VGCT, NIP, Registerplein, SRVBNOBCO en SKB.

Meer over accreditatie

Nieuwsbrief

aanmelden

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? 
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

SeeTrue in bezit van NRTO-keurmerk!

SeeTrue

 • Organisatie
 • Missie
 • Deskundig
 • Opleiders Mindfulness
 • Milieu
 • Onderzoek waar SeeTrue aan meewerkt
 • Mindfulness Trainingen

SeeTrue verzorgt sinds 2007 op professionele wijze mindfulness trainingen en nascholingen en heeft de activiteiten uitgebreid met verwante trainingen en opleidingen. De organisatie bestaat uit een aantal verschillende afdelingen en samenwerkingsverbanden.

SeeTrue kent twee afdelingen: Het trainingsbedrijf en de opleidingen.


SeeTrue Trainingen

In ongeveer 40 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue mindfulness trainingen aan. Daarnaast worden er ook mindfulness vervolgtrainingen, ACT-trainingen en specialistische mindfulness trainingen aangeboden op verschillende plaatsen in Nederland. Mindfulness en opvoeding, mindfulness en eten, mindfulness en kanker, minsdfulness en zwangerschap en mindfulness voor kinderen en pubers zijn mindfulness trainingen die aangepast zijn voor deze specifieke doelgroepen.

Voor het bedrijfsleven heeft SeeTrue ook een aantal verschillende trainingen ontwikkeld, waaronder mindfulness trainingen gericht op hantering van stress op het werk en mindfulness en leiderschap. 


SeeTrue Opleidingen

SeeTrue heeft een heel scala aan opleidingen op het gebied van Mindfulness, Acceptatie, Compassie en Positieve Psychologie voor therapeuten, coaches en trainers binnen en buiten de gezondheidszorg. 

De samenwerkingsverbanden

SeeTrue heeft actieve samenwerking gezocht met een aantal mensen en organisaties:

 • met het I AM-instituut (Instituut voor Aandacht en Mindfulness) van David Dewulf (voor de vervolgopleiding tot mindfulness trainer)

 • met Gijs Jansen. Dit heeft geleid tot de ACT-training en -opleiding gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • met Hanneke Jeronimus (huisarts) voor mindfulness en artsen.

 • SeeTrue wil laagdrempelig mindfulness trainingen/opleidingen aanbieden 
 • SeeTrue ontwikkelt en onderzoekt de mindfulness training en opleiding en wil zo bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van mindfulness trainingen en opleidingen
 • SeeTrue wil stimuleren dat mindfulness gedeeld wordt ook met mensen die minder te kiezen hebben. Daarom wordt een deel van de inkomsten van elke training en opleiding besteedt aan het mindfulness voor kinderen programma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen
 • Daarnaast besteedt SeeTrue een deel van de inkomsten aan mindfulness en andere hulp voor HIV geïnfecteerden in Zuid Afrika.

Seetrue

 • heeft zich sinds 2007 gespecialiseerd op het gebied van mindfulness, acceptatie en compassie
 • heeft meer dan 2000 tevreden klanten, die mindfulness trainingen gevolgd hebben bij SeeTrue
 • leidt op tot trainer/therapeut op het gebied van mindfulness, ACT, compassie en positieve psychologie
 • heeft al meer dan 700 mensen opgeleid tot mindfulness trainer
 • De gemiddelde beoordeling van de laatste 125 evaluatieformulieren lag op 8.3


De opleidingen zijn geaccrediteerd door:

 • FGzP (klinisch psycholoog)
 • VGCT, eestelijnspsychologie bij het NIP
 • BAMW (maatschappelijk werk)
 • SRVB (vaktherapeuten)
 • NOBCO (coaches)
 • SKB (stichting keurmerk beroepsscholingen)

De trainers bij SeeTrue Mindfulness zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor mindfulness, de VVM.

In het kader van de kwaliteitsverbetering werkt SeeTrue regelmatig mee aan onderzoek van Universiteit Maastricht. Uit een onderzoek binnen seetrue door deze universiteit in 2012 gehouden, komt naar voren dat de mindfulness trainingen van SeeTrue helpen bij het verminderen van depressieve klachten.

De basisopleiding tot mindfulness trainer wordt verzorgd door Bert Hoogstad, Rob Vincken, Franca Warmenhoven, Manon Bouwman en Anne Formsma.
De vervolgopleiding tot mindfulness trainer door Trish Bartley, David Dewulf en een van de opleiders van de basisopleiding.

SeeTrue probeert het milieu zoveel mogelijk te sparen.

 • SeeTrue heeft een beleidsplan Milieu opgesteld dat ieder jaar zal worden aangepast.
 • Het cursusmateriaal wordt steeds meer digitaal aangeleverd en bij drukwerk wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.
 • Het papier dat we gebruiken is het milieu vriendelijke 'Dubbel-A-papier'.
 • Het cursusmateriaal wordt ingebonden met Greenbinder, waardoor ook de bindstrips van papier zijn.
 • De schutbladen zijn van FSC-gecertificeerd papier.
 • De trainers van SeeTrue reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de cursussen.

SeeTrue ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness en andere op acceptatie en compassie gebaseerde interventies. Regelmatig doet SeeTrue onderzoek en gaat ook actief samenwerking aan met onderzoeksinstellingen. SeeTrue heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een aantal onderzoeken:

Mindfulness en dementie

Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers (TANDEM)

SeeTrue is betrokken bij het TANDEM project dat in september 2016 van start is gegaan. Het doel van TANDEM is om een mindfulnesstraining te ontwikkelen, speciaal voor mensen met dementie in een vroege fase én hun mantelzorgers. Het project wordt uitgevoerd aan de universiteit van Maastricht, met steun van stichting Alzheimer Nederland en de Fred Foundation. Het maakt onderdeel uit van de activiteiten van het Alzheimer Centrum Limburg.
Recent onderzoek laat zien dat mindfulness een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen met dementie in een vroege fase en hun mantelzorgers. Beoefening van mindfulness kan mensen leren om anders om te gaan met moeilijke ervaringen in het leven, zoals veranderingen in de gezondheid, pijn of verdriet. De training geeft een nieuw perspectief op ziekte en gezondheid, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren, bijvoorbeeld omdat men zich minder zorgen gaat maken, of minder blijft hangen in gedachten over wat er ooit was of wat er ooit nog gaat komen.
In de eerste fase van het project zal de training op basis van wetenschappelijk onderzoek en samen met mensen uit de praktijk ontwikkeld worden. In de tweede fase wordt het effect van de training op de gezondheid en kwaliteit van leven van deelnemers nader onderzocht.
Meer informatie over het TANDEM project kun je hier vinden: https://www.tandemproject.nl/

Mindfulness bij depressie

In 2008 en 2009 heeft SeeTrue meegewerkt aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de effecten van een mindfulness training op deelnemers die een depressie doorgemaakt hebben. In 2012 is hierover een publicatie geweest waarin beschreven wordt dat de mindfulness training van SeeTrue ten opzichte van een controlegroep aantoonbaar positieve effecten heeft.
Lees meer.

Mindfulness voor kinderen

In 2011 heeft er een pilotonderzoek plaatsgevonden naar het Mindful Schools Programma. De resultaten uit het pilot-onderzoek zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. De resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat de Mindful Schools training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5 t/m 8, met name voor die kinderen die het het hardste nodig hebben.
Klik hier voor het Publieksverslag van het Pilot-onderzoek.

Mindfulness en eten

In 2010 werd er door SeeTrue i.s.m. de Universiteit Maastricht een onderzoek uitgevoerd dat in 2012 is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite. Dit is de eerste Europese studie naar de effecten van een mindfulness training van 8 bijeenkomsten, speciaal gericht op problematisch eetgedrag. Het onderzoek wijst uit dat de mensen die de training hebben gevolgd, na de training minder last hebben van verstoord eetgedrag zoals drang naar eten, zwart-witdenken, emotioneel eten en lichaamsontevredenheid.
Lees meer.

Onderzoeksstages bij SeeTrue

Regelmatig ondersteunt en begeleidt SeeTrue studenten die kleinere onderzoeksprojecten uitvoeren naar mindfulness. Zo is er een pilotonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de mindfulness en kanker training. Hieruit bleek dat de training effect had op klachten van angst en bezorgdheid en klachten van somberheid. Tevens zijn er kleine kwalitatieve studies uitgevoerd via interviews met deelnemers aan de mindfulness training en wordt er momenteel een project uitgevoerd naar de werkzame elementen van de mindfulness training bij SeeTrue en hoe deze het best geëvalueerd kunnen worden na afloop van de training.

SeeTrue verzorgt naast mindfulness opleidingen ook verschillende mindfulness trainingen.

Op meer dan 40 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue de mindfulness training van 8 bijeenkomsten aan.

Daarnaast heeft SeeTrue ook vervolgtrainingen op deze training ontwikkeld zoals:

 • ACT vervolgtraining
 • De opfriscursus
 • De heartfulnesstraining.

SeeTrue heeft ook speciale trainingen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld:

 • Mindfulness en kanker
 • MIndfulness en eten
 • Mindfulness en zwangerschap
 • Mindfulness en opvoeden
 • Mindfulness en werk
 • Mindfulness en leiderschap.

Meer informatie over deze trainingen vind je op http://www.mindfulness-trainingen.nl