logo seetrue opleiding mindfulness

In de kijker

 • Lange traject
 • Zorgverzekeraar
 • Compassie
 • MF for Children and Adolescents
 • Heartfulness opleiding

lange traject SeeTrue MindfulnessMindfulness opleiding lange traject

SeeTrue biedt een 150-uurs opleiding tot mindfulness trainer aan die door de VMBN is geaccrediteerd en die toegang biedt tot VMBN categorie 1. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mindfulness bij burn-out als de trainer VMBN categorie 1 gecertificeerd is.

Lees verder

vergoeding zorgverzekeraars SeeTrue-opleidingenDe VMBN is erin geslaagd om met een aantal zorgverzekeraars (VGZ, Univé, Umcz, IZA Gezond Samen en IZA Overig) afspraken te maken over het vergoeden van de mindfulness training voor mensen met een burn-out vanuit de aanvullende verzekering. Hierdoor wordt mindfulness nog toegankelijker. Dit is alleen mogelijk voor mensen die VMBN categorie 1 gecertificeerd zijn. SeeTrue is door de VMBN erkend als opleider tot categorie 1.

Lees verder

David Dewulf4Opleiding tot compassietrainer in twee delen

De compassietraining (deel 1) en -opleiding (deel 2) met David Dewulf bestaan beide uit 3 dagen. Op die manier willen we nog meer vrijheid bieden in het samenstellen van je eigen opleidingsprogramma: het trainingsdeel kan daarbij los gevolgd worden van het opleidingsdeel.
Start compassietraining van drie dagen: 16 maart 2017; Start compassie-opleiding van drie dagen: 11 mei 2017

Lees verder

kate janke foto3 day Mindful Children and Adolescents Curriculum Training for Teachers, Trainers and Therapists

12 and 13 November and 3 December 2016
Duitse Poort 13 A
Maastricht

Led by Kate Janke from the USA with supporting teachers Franca Warmenhoven (doctor and mindfulness teacher and trainer), Yvette van der Slik (dance teacher and mindfulness teacher experienced in working with adolescents), Marieke Delannoy (therapist and experienced primary school mindfulness trainer)

Lees verder

Saskia1Heartfulness opleiding

De opleiding van 4 bijeenkomsten is zowel gericht op de eigen bewustzijnsontwikkeling van de trainer als op het overdragen van het heartfulnesscurriculum aan cursisten.

Nieuwe data volgen z.s.m.

Lees verder

Nieuw

Nieuwe opleidingen en workshops 

Mindfulness en Kids 12, 13 nov en 3 dec 2016
Kate Munding-Janke (USA)

Method of Levels 1 december 2016
Ger Schurink

TME Mindfulness at Work 9-11 dec 2016
Marina Grazier and Juliet Adams (UK)

Klik hier voor meer info

Maatwerk


kompas1SeeTrue kent verschillende opleidingstrajecten. Mensen hebben immers niet dezelfde achtergrond, werksituatie en behoeften.


Je kunt kiezen uit een aantal opleidingen om mee te starten waaronder:

de mindfulness basisopleiding, de ACT basisopleiding en de opleiding Positieve Psychologie.

Al deze basisopleidingen vormen een afgerond geheel
en bereiden je voor om mindfulness, ACT of positieve psychologie toe te passen binnen je werkveld. 

Meer over de opleidingen van SeeTrue

Samen

on a thread

 

SeeTrue stimuleert het bevorderen van mindfulness voor mensen die niet zoveel te kiezen hebben.

Wij ondersteunen schoolprogramma's waarin mindfulness aan kinderen wordt aangeboden. Daarnaast steunt SeeTrue 'Thought on a Thread' (mindfulness en steun voor HIV-geïnfecteerden in Zuid-Afrika).

Toegankelijk


brugSeeTrue houdt de toelatingseisen (HBO en ervaring met meditatie) en de prijs laag. De huidige maatschappij met al zijn crisissen, heeft een enorme behoefte aan meer bewuste, open mensen die ook naar hun hart luisteren.
Mindfulness, acceptatie, compassie en positieve psychologie zijn niet alleen goed voor de hulpverlening aan mensen met klachten. 

Ook mensen zonder specifieke psychische klachten kunnen veel baat hebben bij mindfulness. Mindfulness is o.a. ook geschikt voor op het werk of in het onderwijs.

Accreditatie

accredited

 

De basisopleiding Mindfulness, de basisopleiding ACT en de opleiding Positieve Psychologie zijn geaccrediteerd door FGZP, VGCT, NIP, BAMW, SRVBNOBCO en SKB.

Meer over accreditatie

SeeTrue

 • Organisatie
 • Missie
 • Deskundig
 • Opleiders Mindfulness
 • Milieu
 • Onderzoek waar SeeTrue aan meewerkt
 • Mindfulness Trainingen

SeeTrue verzorgt sinds 2007 op professionele wijze mindfulness trainingen en nascholingen en heeft de activiteiten uitgebreid met verwante trainingen en opleidingen. De organisatie bestaat uit een aantal verschillende afdelingen en samenwerkingsverbanden.

SeeTrue kent twee afdelingen: Het trainingsbedrijf en de opleidingen.


SeeTrue Trainingen

In ongeveer 40 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue mindfulness trainingen aan. Daarnaast worden er ook mindfulness vervolgtrainingen, ACT-trainingen en specialistische mindfulness trainingen aangeboden op verschillende plaatsen in Nederland. Mindfulness en opvoeding, mindfulness en eten, mindfulness en kanker, minsdfulness en zwangerschap en mindfulness voor kinderen en pubers zijn mindfulness trainingen die aangepast zijn voor deze specifieke doelgroepen.

Voor het bedrijfsleven heeft SeeTrue ook een aantal verschillende trainingen ontwikkeld, waaronder mindfulness trainingen gericht op hantering van stress op het werk en mindfulness en leiderschap. 


SeeTrue Opleidingen

SeeTrue heeft een heel scala aan opleidingen op het gebied van Mindfulness, Acceptatie, Compassie en Positieve Psychologie voor therapeuten, coaches en trainers binnen en buiten de gezondheidszorg. 

De samenwerkingsverbanden

SeeTrue heeft actieve samenwerking gezocht met een aantal mensen en organisaties:

 • met het I AM-instituut (Instituut voor Aandacht en Mindfulness) van David Dewulf (voor de vervolgopleiding tot mindfulness trainer)

 • met Gijs Jansen. Dit heeft geleid tot de ACT-training en -opleiding gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • met Hanneke Jeronimus (huisarts) voor mindfulness en artsen.

 • SeeTrue wil laagdrempelig mindfulness trainingen/opleidingen aanbieden 
 • SeeTrue ontwikkelt en onderzoekt de mindfulness training en opleiding en wil zo bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van mindfulness trainingen en opleidingen
 • SeeTrue wil stimuleren dat mindfulness gedeeld wordt ook met mensen die minder te kiezen hebben. Daarom wordt een deel van de inkomsten van elke training en opleiding besteedt aan het mindfulness voor kinderen programma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen
 • Daarnaast besteedt SeeTrue een deel van de inkomsten aan mindfulness en andere hulp voor HIV geïnfecteerden in Zuid Afrika.

Seetrue

 • heeft zich sinds 2007 gespecialiseerd op het gebied van mindfulness, acceptatie en compassie
 • heeft meer dan 2000 tevreden klanten, die mindfulness trainingen gevolgd hebben bij SeeTrue
 • leidt op tot trainer/therapeut op het gebied van mindfulness, ACT, compassie en positieve psychologie
 • heeft al meer dan 700 mensen opgeleid tot mindfulness trainer
 • De gemiddelde beoordeling van de laatste 125 evaluatieformulieren lag op 8.3


De opleidingen zijn geaccrediteerd door:

 • FGzP (klinisch psycholoog)
 • VGCT, eestelijnspsychologie bij het NIP
 • BAMW (maatschappelijk werk)
 • SRVB (vaktherapeuten)
 • NOBCO (coaches)
 • SKB (stichting keurmerk beroepsscholingen)

De trainers bij SeeTrue Mindfulness zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor mindfulness, de VVM.

In het kader van de kwaliteitsverbetering werkt SeeTrue regelmatig mee aan onderzoek van Universiteit Maastricht. Uit een onderzoek binnen seetrue door deze universiteit in 2012 gehouden, komt naar voren dat de mindfulness trainingen van SeeTrue helpen bij het verminderen van depressieve klachten.

De basisopleiding tot mindfulness trainer wordt verzorgd door Bert Hoogstad, Rob Vincken, Franca Warmenhoven, Roy Thewissen en Saskia Nefkens.
De vervolgopleiding tot mindfulness trainer door Trish Bartley, David Dewulf en een van de opleiders van de basisopleiding.

De ACT opleidingen komen voor rekening van Gijs Jansen.

Bert Hoogstad, Rob Vincken en Roy Thewissen hebben ook opleidingen tot mindfulness trainer aan de RINO Zuid Nederland verzorgd.

Daarnaast  worden er speciale onderdelen van het 'lange mindfulness traject' verzorgd door:

 • Christina Feldman en John Peacock: een Insight Meditation Retreat voor professionals die werken met op mindfulness gebaseerde methoden.
 • Mark Williams: een 2-daagse workshop voor mindfulness trainers.
 • Aukje Rood: bijscholing en verdiepingsworkshops in mindfulness yoga aan trainers MBSR/MBCT.

SeeTrue probeert het milieu zoveel mogelijk te sparen.

 • SeeTrue heeft een beleidsplan Milieu opgesteld dat ieder jaar zal worden aangepast.
 • Het cursusmateriaal wordt steeds meer digitaal aangeleverd en bij drukwerk wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.
 • Het papier dat we gebruiken is het milieu vriendelijke 'Dubbel-A-papier'.
 • Het cursusmateriaal wordt ingebonden met Greenbinder, waardoor ook de bindstrips van papier zijn.
 • De schutbladen zijn van FSC-gecertificeerd papier.
 • De trainers van SeeTrue reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de cursussen.

SeeTrue ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness en andere op acceptatie en compassie gebaseerde interventies. Regelmatig doet SeeTrue onderzoek en gaat ook actief samenwerking aan met onderzoeksinstellingen. SeeTrue heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een aantal onderzoeken:

Mindfulness bij depressie

In 2008 en 2009 heeft SeeTrue meegewerkt aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de effecten van een mindfulness training op deelnemers die een depressie doorgemaakt hebben. In 2012 is hierover een publicatie geweest waarin beschreven wordt dat de mindfulness training van SeeTrue ten opzichte van een controlegroep aantoonbaar positieve effecten heeft.
Lees meer.

Mindfulness voor kinderen

In 2011 heeft er een pilotonderzoek plaatsgevonden naar het Mindful Schools Programma. De resultaten uit het pilot-onderzoek zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. De resultaten zijn veelbelovend en laten zien dat de Mindful Schools training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5 t/m 8, met name voor die kinderen die het het hardste nodig hebben.
Klik hier voor het Publieksverslag van het Pilot-onderzoek.

Mindfulness en eten

In 2010 werd er door SeeTrue i.s.m. de Universiteit Maastricht een onderzoek uitgevoerd dat in 2012 is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite. Dit is de eerste Europese studie naar de effecten van een mindfulness training van 8 bijeenkomsten, speciaal gericht op problematisch eetgedrag. Het onderzoek wijst uit dat de mensen die de training hebben gevolgd, na de training minder last hebben van verstoord eetgedrag zoals drang naar eten, zwart-witdenken, emotioneel eten en lichaamsontevredenheid.
Lees meer.

Onderzoeksstages bij SeeTrue

Regelmatig ondersteunt en begeleidt SeeTrue studenten die kleinere onderzoeksprojecten uitvoeren naar mindfulness. Zo is er een pilotonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de mindfulness en kanker training. Hieruit bleek dat de training effect had op klachten van angst en bezorgdheid en klachten van somberheid. Tevens zijn er kleine kwalitatieve studies uitgevoerd via interviews met deelnemers aan de mindfulness training en wordt er momenteel een project uitgevoerd naar de werkzame elementen van de mindfulness training bij SeeTrue en hoe deze het best geëvalueerd kunnen worden na afloop van de training.

SeeTrue verzorgt naast mindfulness opleidingen ook verschillende mindfulness trainingen.

Op meer dan 40 plaatsen in Nederland biedt SeeTrue de mindfulness training van 8 bijeenkomsten aan.

Daarnaast heeft SeeTrue ook vervolgtrainingen op deze training ontwikkeld zoals:

 • ACT vervolgtraining
 • De opfriscursus
 • De heartfulnesstraining.

SeeTrue heeft ook speciale trainingen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld:

 • Mindfulness en kanker
 • MIndfulness en eten
 • Mindfulness en zwangerschap
 • Mindfulness en opvoeden
 • Mindfulness en werk
 • Mindfulness en leiderschap.

Meer informatie over deze trainingen vind je op http://www.mindfulness-trainingen.nl