• Accreditatie basisopleiding mindfulness  Mindfulness opleidingen voor professionals,. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

    Accreditatie basisopleiding mindfulness

Accreditatie basisopleiding mindfulness

Dit overzicht betreft de actuele situatie d.d. 11-11-2020

De basisopleiding mindfulness is door een aantal beroepsverenigingen geaccrediteerd. Ook eerdere cursussen hebben accreditaties gekregen.
Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

VGCT nascholingscursus: 15 punten (ingangsdatum 2-9-2019; vervaldatum 1-9-2022)
FGzPT Specialismen gezondheidszorgpsycholoog, bij- en nascholing: 28 punten (ingangsdatum 27-1-2020; vervaldatum 26-7-2023)
NIP ELP Herregistratie (behandeling, diagnostiek, overig: 48 punten (ingangsdatum 19-9-2020; vervaldatum 18-9-2023)
NIP K&J, OG (NVO) (ingangsdatum 15-9-2020; vervaldatum 14-9-2021)
- K&J/OG Herregistratie
: 48 punten
- K&J/OG Opleiding - Behandeling: 16,5 punten
- K&J/OG Opleiding - Diagnostiek 7,5 punten
NIP A&O / A&G (ingangsdatum 18-12-2017; vervaldatum 17-6-2021)
- A&G Klinische kennis 10 punten
- A&G klinische vaardigheden 40 punten
- A&O kennis: 10 punten
- A&O vaardigheden: 40 punten
Registerplein (ingangsdatum 27-1-2020; vervaldatum 26-1-2023)
- Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 100 punten
- Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 100 punten
NOBCO 48 punten (ingangsdatum 11-1-2020; vervaldatum 11-1-2023)

(voor degenen die eerder begonnen zijn: ingangsdatum 23-1-2019; vervaldatum 23-1-2021)
V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing algemeen 48 punten (ingangsdatum 23-11-2019; vervaldatum 22-5-2021)
Verpleegkundig Specialisten Register
Scholing verpleegkundig specialisten 48 punten (ingangsdatum 23-11-2019; vervaldatum 22-5-2021)
SKB-C Hertoetsing 148 punten SBU/EC's (ingangsdatum 31-7-2020; vervaldatum 31-7-2023)
LV POH-GGZ
Nascholing praktijkondersteuners 30 punten (ingangsdatum: 30-10-2020; vervaldatum 29-10-2021)
Register Vaktherapie Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd 75 punten (Ingangsdatum 11-1-2021; vervaldatum 10-1-2022)

Accreditatie basisopleiding mindfulness

Opleiding tot mindfulness trainer bij SeeTrue betekent...

7 dagen of 14 avonden

Kleine groepen

> 2000 tevreden deelnemers

€ 1350

Geaccrediteerd

Expert in Mindfulness

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Geaccrediteerd en gecertificeerd

Wij zijn SeeTrue

SeeTrue, samen mindfulness