Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten
MBCT-protocol


Telt mee voor het Lange Traject als 1 opleidingsdag


Specificaties

Nieuwe data volgen.

Prijs: 175 euro

Inhoud

In deze opleidingsdag wordt stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de mindfulness training. Uitgangspunt is het basisprogramma MBCT en van deelnemers wordt verwacht bekend te zijn met dit basisprogramma. Er zal tijdens deze dag stilgestaan worden bij (nieuwe) wetenschappelijke inzichten binnen de mindfulness. Concrete onderwerpen zijn:

  • De ontwikkeling van mindfulness-based interventies (MBI’s)
  • Mindfulness interventies binnen de nieuwe geestelijke gezondheidszorg
  • Contra-indicaties voor mindfulness.