Skip to main content

Vaardigheidstrainingen: Het fundament van de opleiding

Het begeleiden van een mindfulness training vereist een aantal vaardigheden. SeeTrue biedt de volgende vaardigheidstrainingen aan:

 • Inquiry (1 dag)
 • Embodiment (1 dag)
 • Werken met groepen in mindfulness (2 dagen)
 • Begeleiden van meditaties (1 dag)
 • Geven van teachings (1 dag)
 • Bewegingsoefeningen in mindfulness (1 dag)
 • Omgaan met complexe situaties (1 dag)

In deze vaardigheidstrainigen kun je zo gezegd het ambacht van mindfulness trainer bestuderen en vooral veel oefenen met de verschillende vaardigheden. 

Belichaming / Embodiment

Belichaming van mindfulness gaat over hoe de trainer mindful aanwezig kan zijn in de training. De basis van het belichamen van mindfulness is onze eigen mindfulness beoefening. Het gaat over zowel formele als informele beoefening en het altijd verdergaande proces van inzicht ontwikkelen. Embodiment gaat ook over authenticiteit en de persoon van de trainer. Dit gaat over mindfulness dat integraal onderdeel uitmaakt van de trainer. Hierbij drukt de trainer zich op een natuurlijke en persoonlijke manier uit, rekening houdend met de identiteit, cultuur en taal van de trainer. Dit kan een uitdaging zijn in het professionele en persoonlijke leven. Het kan uitdagend en intens zijn om bepaalde aspecten van onszelf te erkennen.

De houdingskwaliteiten zoals beschreven door Jon Kabat-Zinn kunnen daarbij helpen.

Inquiry - Luisteren met je Hart

Het proces van inquiry is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Inquiry gaat over het stilstaan bij de ervaringen van de deelnemers.

De basis van inquiry zit in het luisteren en 'niet-weten'. Er wordt in deze trainingsdag vooral geoefend in kleine groepen en plenair. Hierbij wordt voortgebouwd op de inquiry zoals die behandeld is in de basisopleiding.

De natuurlijke dialoog, die gekenmerkt wordt door een onderzoekende, nieuwsgierige, accepterende houding staat centraal. Daarbij zullen we veel aandacht besteden aan het werken met de paradox van de drie lagen en het 'niet weten'. 

’It is in the listening that the inquiry is ‘done’…’

  Mark Williams

Mindfulness en Bewegen

Mindfulness in beweging benadrukt het belang van bewustwording van ons lichaam en de signalen die het afgeeft. Dit kan vooral effectief zijn voor mensen die zich makkelijker concentreren tijdens beweging dan in stilzitten. Bewuste bewegingsoefeningen helpen bij het verkennen en respecteren van persoonlijke grenzen, wat bijdraagt aan een betere omgang met ongemak en intensiteit in het leven. Deze oefeningen bevorderen acceptatie en loslaten, en zijn vaak symbolisch voor hoe we grenzen stellen in ons dagelijks leven. Daarnaast maken ze ons meer bewust van de koppeling tussen mentale patronen en fysieke sensaties.

Leerdoelen: De training helpt professionals om:

 • Het belang van beweging binnen mindfulness beter te begrijpen.
 • Diverse bewegingsoefeningen toe te passen vanuit hun eigen achtergrond.
 • Af te stemmen op zowel de groep als individuele deelnemers, met speciale aandacht voor degenen die bewegen uitdagend vinden.
 • Veiligheid te waarborgen en grenzen op een veilige manier te verkennen, met oog voor hoe deze ervaringen vertaald kunnen worden naar het dagelijks leven.
 • De relatie tussen beweging en ademhaling te begrijpen, evenals de connectie tussen mentale patronen en lichamelijke componenten.

Het gaat inmindful bewegen niet alleen om fysieke vaardigheden zoals kracht, soepelheid en balans, maar mindful bewegen bevordert ook een dieper inzicht in de interactie tussen lichaam en geest.

Begeleiden van meditaties

Doel van de dag Deze trainingsdag is helemaal gewijd aan het verder verfijnen van jouw vaardigheden in het begeleiden van mindfulness oefeningen, met een speciale focus op Domein 4 van de MBI-TAC. We duiken dieper in het begeleiden van meditaties, voortbouwend op de technieken die je al hebt geleerd tijdens de basisopleiding.

Wat gaan we doen? We gaan actief aan de slag met het herkennen van jouw huidige niveau en de volgende stappen in jouw ontwikkeling als meditatiebegeleider. De MBI-TAC dient als ons kompas en hulpmiddel hierbij.

Voorbereiding

 • Herlees de trainershandleiding van de Basisopleiding, met name de beschrijvingen van de volgende oefeningen: rozijnoefening, bodyscan, zitmeditatie, Mindful bewegen, en 3SAR(C).
 • Bestudeer Domein 4 van de MBI-TAC.
 • Bepaal jouw leerdoelen voor deze trainingsdag.

Inhoud van de dag We gaan de diepte in met:

 • Algemene aspecten van het begeleiden van meditaties.
 • Praktische sessies waarin we verschillende basisbegeleidingen oefenen:
  • Rozijnoefening
  • Bodyscan
  • Mindful bewegen
  • Zitmeditatie
  • 3SAR(C)
 • Reflectie op je persoonlijke groeitraject in het begeleiden van meditaties.

Deze dag is een mooie kans om verder te groeien als mindfulness begeleider!

Overbrengen van Teachings

Deze dag gaat over het verdiepen van de belangrijke thema's in een mindfulness training.

Hierbij is er veel aandacht voor hoe we de teachings kunnen afstemmen op de groep, het proces en niet te vergeten de persoon van de trainer?
Dit proces varieert afhankelijk van de trainer en de groep, en wordt beïnvloed door taal en cultuur.

Belangrijke aspecten hiervan zijn:

 • Didactisch en Interactief Onderricht: De leerstof levendig en bondig presenteren, met directe koppelingen aan de ervaringen van de deelnemers. Dit helpt deelnemers om theorie en praktijk met elkaar te verbinden en stimuleert interactie door de hele sessie heen.

 • Theoretische Onderbouwing: Teachings verzorgen vanuit een grondige kennis van de onderliggende theorieën van mindfulness en leer hoe je deze kunt toepassen binnen de praktijk van het trainen en relevant kunt te maken voor de ervaringen die deelnemers delen. En "Leer theorieën goed, maar leg ze opzij als je de levende ziel raakt." (Jung)

 • Ervaringsgerichte Betrokkenheid: Het trainingsproces is speels, levendig en responsief. We nodigen deelnemers uit om actief te verkennen, te ervaren en te delen. Hierbij sluit de de trainer aan bij datgene wat de deelnemers aandragen. Daarnaast brengt de trainer ook zelf materiaal in om context en begrip te bieden. Het gaat niet alleen om het begrijpen van concepten, maar vooral om persoonlijke ontdekking.

 • Dynamisch en Responsief Trainerschap: Trainers brengen de inhoud tot leven door speels en responsief te zijn. Ze moedigen deelnemers aan om actief te participeren en leggen de focus op directe ervaringen, in plaats van vast te houden aan een rigide plan.

 • Juist Gebruik van Hulpmiddelen: Van flipovers tot poëzie, trainers gebruiken diverse hulpmiddelen om de sessies te verrijken en verschillende vormen van ervaren aan te spreken. Elk hulpmiddel wordt zorgvuldig gekozen om het leerproces te ondersteunen en te verdiepen.

Omgaan met complexe situaties

Hier gaat het om het verdiepen in het eigen proces van het begeleiden van lastige situaties die kunnen voorkomen in een mindfulness training. De opleidingsdag bouwt voort op de vaardigheden van de trainer om op een adequate manier te antwoorden op voorkomende situaties in de training.

In complexe situaties is het van belang om open en ‘in het moment’ zonder al te veel te oordelen aanwezig te kunnen zijn en te zien wat er aan de hand is. Waarnemen op een dieper niveau; met het hoofd, het hart en het lichaam. Zien wat er aan de hand is zonder de omgeving, de overige deelnemers en de veiligheid uit het oog te verliezen. En ook bij complexe situaties begint het in eerste instantie met het toelaten van wat er is, zonder meteen in een oplossingsmodus te schieten. Dit zal voor veel mindfulness trainers heel logisch klinken, maar in het oog van lastigheid is dit niet altijd even gemakkelijk. 

In deze vaardigheidstraining zullen we oefenen met complexe situaties. We zullen dan stilstaan bij de vertekening die kan ontstaan als we geconfronteerd worden met lastigheid. We zullen hierbij kijken naar triggers die bij ons geraakt worden. Daarnaast zullen we ook onderzoeken hoe we op verschillende manieren kunnen bewegen in een complexe situatie. We zullen dit vooral onderzoeken middels rollenspellen, feedback en reflecties.

Teaching Mindfulness Based Groups

The training describes aims to enhance the skills of Mindfulness-Based Program (MBP) trainees, focusing on effectively facilitating group learning within a safe and connected community. Over two days, participants will engage in mindfulness-based group activities, practice various experiential exercises in both small and large groups, and partake in discussions and didactic sessions. These experiences will help trainees learn to manage group dynamics and individual needs simultaneously, enhancing the collective learning experience.

Key learning goals for teaching mindfulness-based groups include:

 1. Inside Out Embodying: Trainees will develop the ability to be fully present while teaching, maintaining awareness of both internal body sensations and the group's dynamics. This involves embodying mindfulness principles such as recognizing automatic mental habits and returning to present moment awareness.

 2. Reading the Group: Trainees will learn to apply groupwork theory and understand body language to gauge the group's progress and needs, helping the group reach its full learning potential.

 3. Holding the Group: This involves creating a safe and supportive environment for the group, tailored to its specific stage and character.

 4. Befriending the Group: Trainees will cultivate a warm, grounded, and authentic relational approach, fostering kindness, compassion, and appreciation within the group.