• Mindfulness opleidingen voor professionals,. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

    Certificering en accreditatie

Certificering en accreditatie mindfulness opleiding

Word mindfulness trainer met SeeTrue, opleider in mindfulness

Mindfulness basisopleiding: word mindfulness trainer

Erkenning en Accreditaties online mindfulness basisopleiding


De VMBN is akkoord en erkent deze online opleiding alsof deze live wordt aangeboden. Deze online-opleiding telt dus mee in je LT-opleiding tot cat 1 trainer. Dit is schriftelijk door de VMBN bevestigd. 

Alle beroepsverenigingen die accreditatie verlenen voor ons reguliere aanbod gaan ook akkoord met het online-aanbod van de mindfulness opleiding.

Wat betreft accreditaties van dit online-aanbod ziet het er dus goed uit. Mocht je dringend bepaalde accreditatie-punten nodig hebben, neem dan even contact met ons op.

Accreditaties mindfulness opleiding

VGCT, FGzTP, NIP, Registerplein, SRVB, NOBCO, LV POH-GZ, V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en SKB-C4.

Accreditatie basisopleiding mindfulness trainer

De basisopleiding mindfulness is door een aantal beroepsverenigingen geaccrediteerd. Ook eerdere cursussen hebben accreditaties gekregen.
Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Een lijst met aangevraagde en toegekende accreditaties kun je hieronder vinden.

Certificering basisopleiding mindfulness trainer: VVM

Mindfulness trainer is geen beschermd beroep. Het woord mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is als term al 2500 jaar in gebruik. Hierdoor is de term mindfulness trainer een breed geïnterpreteerd begrip geworden.

SeeTrue certificeert mensen voor dat gedeelte van de mindfulness opleiding die bij SeeTrue gevolgd afgerond.

Naast het certificaat basisopleiding mindfulness (afgeronde basisopleiding mindfulness van 6, 7 of 8 dagen) zijn er certificaten, voor themadagen, vervolgopleidingen en speciale opleidingen.

Het certificaat basisopleiding mindfulness geeft samen met een HBO vooropleiding toegang tot certificering door de beroepsvereniging VVM.

Certificering Lange Traject VMBN Mindfulness trainer: VMBN

Daarnaast is er het 'Lange Traject', dat een uitgebreid certificeringstraject is waarbij deelnemers naast de basisopleiding nog een heel vervolgtraject volgen. Het 'Lange Traject' (150 uur) is erkend door de beroepsvereniging VMBN en geeft toegang tot vergoeding door een aantal zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden.

Certificering en accreditatie mindfulness opleiding van SeeTrue Maastricht

Disclaimer accreditatie van de opleidingen

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kun je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Opleiding tot mindfulness trainer bij SeeTrue betekent...

7 dagen of 14 avonden

Kleine groepen

> 2000 tevreden deelnemers

€ 1350

Geaccrediteerd

Expert in Mindfulness

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Geaccrediteerd en gecertificeerd

Wij zijn SeeTrue

SeeTrue, samen mindfulness
Word ook gecertificeerd mindfulness trainer met SeeTrue Mindfulness opleidingen