Certificering en accreditatie mindfulness opleidingen van SeeTrue

Accreditatie basisopleiding mindfulness

De basisopleidingen mindfulness zijn door een aantal beroepsverenigingen geaccrediteerd. Ook eerdere cursussen hebben accreditaties gekregen. 
Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Een lijst met aangevraagde en toegekende accreditaties kun je hieronder vinden.

Accreditaties

Accreditatie mindfulness opleidingen van SeeTrue

VGCT, FGzTP, NIP, Registerplein, SRVB, NOBCO, LV POH-GZ, V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en SKB-C4.

Certificering mindfulness opleiding

Mindfulness trainer is geen beschermd beroep. Het woord mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is als term al 2500 jaar in gebruik. Hierdoor is de term mindfulness trainer een breed geïnterpreteerd begrip geworden.

SeeTrue certificeert mensen voor dat gedeelte van de mindfulness opleiding die bij SeeTrue gevolgd afgerond.

Naast het certificaat basisopleiding mindfulness (afgeronde basisopleiding mindfulness van 6, 7 of 8 dagen) zijn er certificaten, voor themadagen, vervolgopleidingen en speciale opleidingen.

Het certificaat basisopleiding mindfulness geeft samen met een HBO vooropleiding toegang tot certificering door de beroepsvereniging VVM.

Certificering Lange Traject

Daarnaast is er het 'Lange Traject', dat een uitgebreid certificeringstraject is waarbij deelnemers naast de basisopleiding nog een heel vervolgtraject volgen. Het 'Lange Traject' (150 uur) is erkend door de beroepsvereniging VMBN en geeft toegang tot vergoeding door een aantal zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden.

Certificering en accreditatie mindfulness opleiding van SeeTrue Maastricht

Disclaimer accreditatie van de opleidingen

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kun je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Expert in Mindfulness

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Geaccrediteerd en gecertificeerd

Wij zijn SeeTrue