Certificering en accreditatie

Accreditatie basisopleiding mindfulness

De basisopleidingen mindfulness zijn door een aantal beroepsverenigingen geaccrediteerd. Eerdere cursussen hebben accreditaties gekregen. 
Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Een lijst met aangevraagde en toegekende accreditaties kun je hieronder vinden. 

Accreditaties

Accreditatie

VGCT, FGzTP, NIP, Registerplein, SRVB, NOBCO, LV POH-GZ, V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en SKB-C4.

Certificering

Mindfulness trainer is geen beschermd beroep. Het woord mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is als term al 2500 jaar in gebruik. Hierdoor is de term mindfulness trainer een breed geïnterpreteerd begrip geworden.

SeeTrue certificeert mensen voor dat gedeelte van de mindfulness opleiding die bij SeeTrue gevolgd afgerond.

Naast het certificaat basisopleiding mindfulness (afgeronde basisopleiding mindfulness van 6, 7 of 8 dagen) zijn er certificatien, voor themadagen, vervolgopleidingen en speciale opleidingen.

Het certificaat basisopleiding mindfulness geeft samen met een HBO vooropleiding toegang tot certificering door de beroepsvereniging VVM.

 

Lange Traject

Daarnaast is er het 'Lange Traject', dat een uitgebreid certificeringstraject is waarbij deelnemers naast de basisopleiding nog een heel vervolgtraject volgen. Het 'Lange Traject' (150 uur) is erkend door de beroepsvereniging VMBN en geeft toegang tot vergoeding door een aantal zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden.

Certificate

Disclaimer

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kun je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.