• Intervisie en supervisie mindfulness opleiding

    Intervisie en supervisie

Intervisie en supervisie mindfulness opleiding

Word mindfulness trainer met SeeTrue, opleider in mindfulness
Intervisie en supervisie mindfulness opleiding

Intervisie bij de opleiding tot mindfulness trainer

Intervisie

In het kader van kwaliteitsbevordering organiseert SeeTrue kosteloos intervisiebijeenkomsten voor mindfulness trainers waarbij een opleider van SeeTrue als supervisor aanwezig is.

De bijeenkomsten dienen om praktijksituaties uit de mindfulness trainingen in een groep te exploreren. Er wordt van deelnemers aan de intervisiebijeenkomsten verwacht dat zij actief deelnemen door ervaringen uit de praktijk in te brengen en actief te luisteren naar de inbreng van anderen.

In verband met het beperkt aantal plaatsen bij de bijeenkomsten is aanmelding voor deze intervisiebijeenkomsten verplicht. Ook mindfulness trainers die niet door opleiding of training verbonden zijn aan SeeTrue zijn van harte welkom bij de intervisiebijeenkomsten.

Intervisie mindfulness & dementie

(gratis)
Woensdag 3 februari 2021
Tijd: 20.00 - 21.15 uur

Vrijdag 23 april 2021
Tijd: 10.00 - 11.15 uur

Deze intervisie is speciaal voor trainers die mindfulness toepassen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Voorwaarde voor deelname is dat je actief ervaringen kunt inbrengen over de toepassing van mindfulness bij mensen met dementie en/of mantelzorgers (via het TANDEM-programma of een ander programma) of dat je dit op korte termijn wilt gaan doen en vragen hebt aan collega-trainers.

Intervisie bij kinderen

Vooralsnog vinden deze intervisies live plaats aan de Duitse Poort 13A onder begeleiding van Franca Warmenhoven of Yvette van der Slik.

Nieuwe data volgen binnenkort. Wil je je alvast inschrijven, dan kan dat telefonisch of je kunt via het contactformulier aangeven dat je interesse hebt. Je krijgt dan van ons bericht als de nieuwe data bekend zijn.

Supervisie

Supervisie

SeeTrue biedt ook de mogelijkheid aan dat de trainers hun individuele ervaringen kunnen delen met een supervisor. Het gaat hier om een een-op-eengesprek van 1 uur.

Je kunt je via het aanmeldformulier aanmelden voor supervisie. Klik in het formulier de supervisor aan van je voorkeur. De supervisor zal vervolgens contact met je opnemen om te zien of jullie tot een afspraak kunnen komen voor een of meerdere supervisiegesprekken.
De supervisors bij SeeTrue zijn Maartje Stroeken, Meike van Tilburg, Bert Hoogstad, Rob Vincken en Franca Warmenhoven. (Je kunt in het formulier meerdere keuzes voor een supervisor aangeven.)
Als je de supervisie volgt in het kader van het lange traject tot mindfulness trainer is het nodig om de supervisie te combineren met het schrijven van het reflectieverslag. Zo kun je feedback ontvangen op het verslag en daarnaast is de supervisor ook degene die het reflectieverslag zal beoordelen. 

Tips bij reflectie

Doel van mindfulness supervisie

Het creëren van een veilige, vertrouwelijke ruimte waarbinnen de mindfulness trainer de mogelijkheid heeft om te reflecteren op zijn of haar trainerschap en de verbinding hiervan met de eigen persoonlijke mindfulness oefening en het persoonlijke leven.

Mindfulness supervisie is geen therapie. Het proces van mindfulness supervisie is erop gericht om de ontwikkeling van de mindfulness trainer te stimuleren en om het inzicht in het eigen proces en in de toepassing van mindfulness in het trainerschap te verdiepen.
Praktische punten (af te spreken met je supervisor)

- Spreek tevoren af op welke manier de supervisiegesprekken plaatsvinden (live of via skype, locatie?)
- Wat zijn de kosten van de gesprekken?
- Hoe vaak zijn de gesprekken (een zekere continuïteit is aanbevolen, maar de frequentie kan afhankelijk van de behoefte van de trainer en fase van het trainerschap erg wisselend zijn)?
- Wat spreek je af over het eventueel afzeggen of verzetten van een supervisiegesprek?
- Hoe zorg je voor ‘ongestoorde tijd’? (telefoon uit, eventueel geen afspraken maken direct volgend op de supervisie of voorafgaand aan het supervisiegesprek)
- Welke voorbereiding is relevant voor je supervisiegesprek?
Voorbereiding van je supervisiegesprek

Er wordt sterk geadviseerd om je supervisiegesprek voor te bereiden. en tevoren de bespreekpunten door te sturen naar je supervisor. Dit kan een casus/dilemma/uitdaging/situatie zijn. Concrete actuele (trainings)situaties leveren vaak rijk materiaal. Voor veel mensen is het behulpzaam om je voorbereiding schriftelijk te doen en sommige supervisoren vragen dit ook expliciet van je. Samen met je supervisor kun je dan bij aanvang van het supervisiegesprek de agenda voor het gesprek bepalen. Vraag je af wat je in ieder geval aan bod wilt laten komen in het gesprek.
Afronding en verslaglegging van je supervisiegesprek

Ter afronding van je supervisiegesprek wordt vaak gevraagd om een verslag hierover te schrijven. Let erop dat je in dit verslag de anonimiteit van de mensen die je beschrijft respecteert. Je kunt een reflectie schrijven over je eigen inzichten in de situatie/casus na afloop van de supervisie. Ook kun je hierbij beschrijven hoe je verder wilt omgaan met de situatie of toekomstige vergelijkbare situaties. Het supervisieverslag kun je delen met je supervisor zodat je eventueel nog aanvullende feedback kunt ontvangen.

We wensen je veel succes en inspiratie bij je supervisiegesprekken!

Richtlijnen reflectieverslag

Als je je supervisie gesprekken doet in het kader van het lange traject tot mindfulness trainer, vragen wij je om het schrijven van je reflectieverslag in dezelfde periode te laten plaatsvinden. Het reflectieverslag wordt uiteindelijk beoordeeld door je supervisor en zeker daarom is het handig als je tussentijds de feedback van je supervisor op het verslag al mee kunt nemen. Als je het schrijven van het reflectieverslag niet combineert met de supervisiegesprekken, kan het zijn dat er extra kosten verbonden zijn aan de beoordeling van het reflectieverslag gezien de tijdsinvestering van de supervisor.

Locatie

Deze bijeenkomsten vinden vooralsnog plaats in het opleidingscentrum van SeeTrue in Maastricht (Duitse Poort 13 A) of via skype.

 Intervisie en supervisie mindfulness opleiding

Opleiding tot mindfulness trainer bij SeeTrue betekent...

Kort en lang traject

Kleine groepen

> 2000 tevreden deelnemers

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

UWV erkend leerbedrijf

Expert in Mindfulness

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Geaccrediteerd en gecertificeerd

Wij zijn SeeTrue

SeeTrue, samen mindfulness
Word ook gecertificeerd mindfulness trainer met SeeTrue Mindfulness opleidingen