• Opleiding tot compassietrainer - Mindfulness opleidingen voor professiona. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

Opleiding tot compassietrainer
basis en vervolg

Zowel de basisopleiding als de vervolgopleiding tot compassietrainer tellen mee als 1 keuzedag binnen de Lange Traject-opleiding.

Zelfcompassie wint steeds meer aan belang als aanvulling op mindfulness. Met een training zelf-compassie kun je een mooi vervolg aanbieden op de training mindfulness. Wil jij mensen helpen in hun verdere zoektocht en persoonlijke ontwikkeling en hen als individu laten openbloeien? SeeTrue biedt jou de mogelijkheid aan om coach te worden in Compassie.
De training MBST (Mindfulness Based Self-compassion Training), vol oefeningen en meditaties, leert om dieper geluk te ontdekken en om te gaan met de stormen van het leven.

Opleiding tot compassietrainer basisopleiding

Specificaties online basisopleiding tot compassietrainer

Data
28, 29 april en 12, 13 mei 2022
Locatie
Online
Tijd
4 dagen van 9.30 - 17.00 uur
Opleider
David Dewulf
Kosten
825 euro
Vereiste vooropleiding
Ervaring met mindfulness of gelijkaardig
Verplichte literatuur
Zelfcompassie in training en therapie' (David Dewulf).
Lange Traject
Telt mee voor 1 keuze-themadag in het Lange Traject.

De opleider: David Dewulf

Opleiding tot compassietrainer david dewulf

David Dewulf van het Instituut voor Aandacht & Mindfulness uit Gent, is arts en is schrijver van een aantal boeken over mindfulness, waaronder 'Jezelf accepteren met mindfulness', 'Mindfulness Werkboek' en 'Mindfulness voor jongeren: Een stappenplan voor hulpverleners'.

De training (Zelf)Compassie

De training MBST (Mindfulness Based Self-compassion Training), vol oefeningen en meditaties, leert om dieper geluk te ontdekken en om te gaan met de stormen van het leven.

Centraal daarbij staat onze eigen beste vriend worden. Een belangrijke steun, want het leven is niet altijd even gemakkelijk. En als we niet kunnen thuis komen bij onszelf, waar kunnen we dan wel thuiskomen?

De traning nodig ons uit om te leven vanuit de 4 hartkwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. Samen met dankbaarheid, compassievoll optimisme, waardegericht leven en vergeving ligt dit aan de basis van leven met heartfulness.

4 daagse Basisopleiding compassietrainer

In deze basisopleiding tot compassietrainer ga je onderzoeken en zelf ervaren wat compassie is en voor jou betekent. Je maakt tijdens dit proces kennis met de verschillende componenten van zelfcompassie en compassie, de inhoud van de compassietraining en de oefeningen.

Je verdiept zodoende je eigen proces en leert je met tal van oefeningen en inzichten hoe je deelnemers te trainen. 

Tijdens de opleiding oefen je olv David Dewulf en ga je ook zelf aan de slag met de oefening samen met de mede cursisten. Gedurende het leerproces wordt voortdurend gereflecteerd op je eigen ervaringen en hoe het geleerde in de praktijk te brengen als compassietrainer.

Na afloop van de basisopleiding kun je een compassietraining van 4 sessies of 2 volle dagen verzorgen. Je krijgt hiervoor alle materialen en hand-outs aangereikt.

Inhoud van de basisopleiding

De vogende thema's krijgen aandacht:

 • Het brein en het vermogen tot geluk;
 • Inzicht in de emotie-regulatiesystemen en het belang voor je welzijn;
 • De 8 heilzame beschermers van het hart;
 • Het zorgsysteem en veerkracht versterken: invalshoeken leren kennen;
 • Milder zijn voor jezelf en je pijn;
 • Omgaan met je innerlijke criticus;
 • Je compassiestem ontwikkelen & het belang erkennen;
 • Je bevrijden uit de gevangenis van boosheid;
 • Zelfvertrouwen versterken;
 • Een humoristisch zelfperspectief aannemen;
 • 4 nieuwe ademruimtes leren toepassen in het leven

De volgende meditaties worden geoefend:

 • Een veilige en rustige haven
 • Liefdevolle vriendelijkheid
 • De compassievolle bodyscan
 • Het goede zien (bij mezelf en anderen)
 • Mijn compassievolle metgezel
 • Het beëindigen van innerlijke strijd 
 • Mijn innerlijke criticus op vakantie
 • Mijn criticus en mijn compassiestem bij een moeilijkheid 

Vervolgopleiding op locatie

4 daagse Vervolgopleiding compassie trainer

In de Vervolgopleiding Compassie ga je nog dieper in op de materie. Deze verdere verdieping van de opgedane kennis uit de basisopleiding leidt tot meer inzicht en verruiming van vaardigheden die je nodig hebt om een training te geven.

In het ontwikkelen van je trainingsvaardigheden raak je steeds meer vertrouwd met het werken met het curriculum en het begeleiden van compassie gerichte oefeningen. 

Na de vervolgopleiding kan je een basistraining compassie aanbieden met 4 extra verdiepende sessies.

Je ontvangt alle materialen en de hand-outs voor de training. 

Specificaties vervolgopleiding op locatie

Data
Nieuwe data volgen nog
tijden
4 dagen
Locatie
Locatie of online
Opleider
David Dewulf
Kosten
885 euro inclusief lunch
Vereiste vooropleiding
Basisopleiding tot compassietrainer
Verplichte literatuur
Zelfcompassie in training en therapie' (David Dewulf).
Lange Traject
Telt mee voor 1 keuze-themadag in het Lange Traject.

Inhoud van de vervolgopleiding

 • Verder inzicht in het brein en het vermogen tot geluk;
 • De relatie tussen de innerlijke criticus en de emotie-regulatiesystemen;
 • Inzicht in het brein en emotionele reacties;
 • Diepe emotionele pijn (verdriet, eenzaamheid,…) helen;
 • Je bevrijden uit de gevangenis van eigenwaarde;
 • Met je diepste waarden richting geven aan je leven;
 • Jezelf vergeven;
 • Anderen vergeven, ook wat je onvergefelijk vindt, en eindelijk die balast loslaten;
 • Compassie voor miskende emotionele pijn;
 • Ruimte maken voor vreugde, geluk en liefde;
 • 4 nieuwe ademruimtes leren toepassen in het leven

 De volgende meditaties worden geoefend

 • De zon van compassie 
 • De ronde tafel van mijn hart
 • Het kompas van mijn hart 
 • Vergeving van mezelf 
 • Mijn levensverhaal
 • Vergeving van anderen 
 • De warme cirkel van verbondenheid 
 • Gedeelde vreugde en liefde

Wetenschappelijk onderzoek naar zelfcompassie

Op de werkvloer leidt zelfcompassie tot het volgende:

 • Je hebt een groter geloof dat je persoonlijke minpunten en zwakheden kan verbeteren. Iemand die gelooft dat intelligentie vastligt versus iemand die de overtuiging heeft dat intelligentie kan groeien, zal een ander gedrag vertonen.
 • Je bent ook meer gemotiveerd om een persoonlijk zwak punt aan te pakken en te verbeteren.
 • Je bent meer gemotiveerd om een recent conflict of situatie waarin je moreel niet correct gehandeld hebt, opnieuw goed te maken en om zo’n situaties in de toekomst meer te vermijden.
 • Je vergelijkt jezelf meer met mensen die je beter acht dan jezelf. Dit wijst op motivatie om zelf te groeien en te verbeteren. Als je je vergelijkt met mensen die het in jouw ogen slechter doen dan jij, wijst dat vooral op het willen behouden van je zelfwaarde.
 • Zelfcompassie heeft dus een invloed op je mindset, op je motivatie en je gedrag.

Literatuur: zelfcompassie in training en therapie

Literatuur: zelfcompassie in training en therapie

Verplichte literatuur: 'Zelfcompassie in training en therapie' (David Dewulf).

Nieuw met zelfcompassie?

Literatuur: zelfcompassie in training en therapie

Als je helemaal nieuw bent met zelfcompassie, is het vooraf lezen van hoofdstuk 1 t/m 4 van het boek 'De weg van zelfcompassie' aanbevolen.

Ervaringen met de opleiding

Compassie Basisopleiding 4 maart 2021 t/m 7 maart 2021 Online

Dank voor deze heerlijke vier dagen.
Een geweldige opleiding die uitnodigt om het geleerde door te geven.

Een zeer verrijkende opleiding die me in essentie geraakt heeft. Binnen een veilige omgeving wordt theoretische diepgang gecombineerd met interessante oefeningen, waarbij de vele anekdotes en verhalen zeer ondersteunend werken om alles te begrijpen. Ik ben dankbaar om dit verder te kunnen gaan uitdragen. Merci.

Het was een inspirerende opleiding, zowel voor mezelf als trainster, als voor mij persoonlijk. De lesmethodes en oefeningen waren afwisselend waardoor mijn allertheid goed bleef. Samen oefenen met andere deelnemers en onze gedachten uitwisselen vond ik zeer waardevol.
Ook de mooie doorleefde manier van lesgeven en aansluiten op ons van David motiveerde en inspireerde.

Online deze opleiding volgen, stond mijn groeiproces zeker niet in de weg. De aanpak was zelfs online zeer persoonlijk, iets wat ik op voorhand misschien minder mogelijk had geacht. Top! - An

De meest waardevolle training was voor mij al de Compassietraining en nu mocht ik ook de opleiding tot Compassietrainer volgen. Ik kon er geen genoeg van krijgen en ben zó dankbaar dat ik mijn geleerde lessen nog meer mag verankeren én verspreiden! Dit is wat de wereld mooier kan maken en David Dewulf is een fantastische leraar! - Lisette (Mindful-li)

Eerdere ervaringen met de opleiding

Basisopleiding juni 2020

Ik heb de compassie-opleiding met heel veel genoegen mogen volgen. Ik werd er meer en meer door geïnspireerd. Het heeft mijn proces verder gestimuleerd op het gebied van verzachting en mildheid toestaan bij mezelf. Een dank je wel voor David en de groep mensen waarmee ik deze dagen hebben gewerkt.

De online opleiding tot compassietrainer bracht veel mij inzichten, veel warmte en zachtmoedigheid. Dit en de online mindfulness retraite die ik volg, heeft mij persoonlijk erg ondersteund. De onvoorwaardelijkheid waarmee de opleiding wordt aangeboden geeft me een zeer positief gevoel bij de organisatie van SeeTrue! Dankjewel voor dit alles!!

Vervolgopleiding 23 november 2020

"Een beetje liefde voor jou én een beetje liefde voor mezelf", dit leerde ik dieper verankeren waardoor er meer harmonie komt met mezelf, met mijn omgeving en met de wereld. Voel me nu meer en meer in staat om dit te kunnen doorgeven! Ik ga ermee aan de slag!
Lief

Opleiding tot mindfulness trainer bij SeeTrue betekent...

Kort en lang traject

Kleine groepen

> 2000 tevreden deelnemers

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

UWV erkend leerbedrijf

Expert in Mindfulness

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Geaccrediteerd en gecertificeerd

Wij zijn SeeTrue

SeeTrue, samen mindfulness
Word ook gecertificeerd mindfulness trainer met SeeTrue Mindfulness opleidingen