Mindfulness basisopleiding 

Aan jou de keuze! Online, blended of op locatie.

Online Zoom

Mindfulness basisopleiding
 • 7 live ZOOM opleidingsbijeenkomsten (3,5 uur)
 • 9 live ZOOM begeleide oefenbijeenkomsten (2,5 uur)
 • Toegang tot online leeromgeving met teachings, meditaties en how-to's
 • Toegang tot de I AM SeeTrue community

Kosten € 1150

 Blended Mindfulness basisopleiding

Blended

Mindfulness basisopleiding
 • 7 opleidingsbijeenkomsten op locatie (3,5 uren)

  8 live ZOOM begeleide oefenbijeenkomsten (2,5 uur)

  Toegang tot online leeromgeving met teachings, meditaties en how-to's

  Toegang tot de I AM SeeTrue community

  Kosten € 1250
 Op locatie Mindfulness basisopleiding

Op locatie

Mindfulness basisopleiding

7 opleidingsbijeenkomsten (7 uur) op locatie, waarin oefenen geïntegreerd is

Toegang tot online leeromgeving met teachings, meditaties en how-to's

Toegang tot de I AM SeeTrue community

Optioneel: 2 live ZOOM begeleide oefenbijeenkomsten (2,5 uur)

Kosten € 1350

 • Anneloes Geerling

 • Stephanie Ponsioen

 • Iris Lemmens

 • Rob Vincken

 • Marieke Delannoy

 • Franca Warmenhoven

 • Bert Hoogstad

  Wij zijn de opleiders van SeeTrue

  De Mindfulness opleiding wordt verzorgd door Franca Warmenhoven, (opgeleid tot huisarts, docent Universiteit Maastricht), Bert Hoogstad (GZ-psycholoog), Rob Vincken (psycho-sociaal therapeut) en Marieke Delannoy (bewegings en danstherapeut/opleider).

  De oefengroepen worden gefaciliteerd door Stephanie Ponsioen (gezondheid-en sociaal psychologe), Anneloes Geerling (gezondheid-en sociaal psychologe) en Iris Lemmens (psychologe, coach).

  Wat maakt deze basisopleiding bijzonder?

  • De mindfulness basisopleiding vormt de ideale instap richting je mindfulness trainerschap.

  • Je leert over alle verschillende aspecten van een mindfulness training in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).

  • De basisopleiding geeft je dus een stevige basis als trainer. 
Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars zijn.

  • De opleiding helpt je als trainer in opleiding om snel een uitgebreide kennis en ervaring op te bouwen, waardoor je na afronding al een stevige basis hebt voor je trainerschap.

  • Er wordt een belangrijke nadruk gelegd op oefenen waardoor je meteen verschillende trainersvaardigheden gaat opbouwen. Je oefent onder meer met het leren begeleiden van meditaties en inquiry, en het geven van teachings.

  • Iedere week zal er ook ruimte zijn om stil te staan bij je eigen proces als trainer via groepscoaching.

  • Waar sta je als trainer? Welke sterktes en uitdagingen merk je op? Waar leidt dit mindfulness pad mij naartoe?

  Structuur van de opleiding 


  Om deze verschillende invalshoeken van de opleiding zo goed mogelijk te ondersteunen, is er gekozen voor een structuur waarin kennis en ervaring opdoen en oefenen elkaar afwisselen. Hoe ziet dit er uit? 


  Online programma 

  Voorafgaand aan een elke opleidingsbijeenkomst bekijk je het online programma. Dit programma biedt een hele reeks aan teachings, oefeningen en how to's (1,5 - 2 uur), als voorbereiding op de opleidingsbijeenkomst van die week. Aan bod komen de belangrijke thema’s van mindfulness, teachings, de mindfulness oefeningen en het trainerschap.

  Opleidingsbijeenkomsten

  De opleidingsbijeenkomst, waarin je samenkomt met de opleider en je collega-trainers in opleiding, biedt de mogelijkheid om samen te reflecteren op de thema's van het online programma die je bekeken hebt en je verder te verdiepen. Daarnaast oefen je met het begeleiden van de meditaties en de verschillende trainers vaardigheden. Je staat voortfurend stil bij je eigen proces als trainer. 

  Wekelijkse oefengroepsesssies

  Tussen de opleidingsbijeenkomsten neem je, wekelijks, deel aan oefengroepsesssies.

  Tijdens deze Live ZOOM oefensessies ga je onder begeleiding aan de slag, samen met je collega-trainers in opleiding, om je het geleerde in de bijeenkomsten eigen te maken. Centraal staat het oefenen met onder meer meditaties, teachings en inquiry.

  Accreditaties

  De Mindfulness basisopleidingen zijn door beide beroepsverenigingen, het VMBN en VVM, erkend. 

  Onze Mindfulness basisopleidingen zijn ook geaccrediteerd en erkend door de VGCT, het NIP (EL, K&J/OG (NVO), A&O/A&G), FGzPT, Registerplein, de SRVB, Verpleegkundig Specialisten register, LV POH-GGZ en NOBCO (Coaching).

  Er komen regelmatig accreditaties bij en soms valt er ook een af.

  Als je een bepaald accreditatie nodig hebt of als je vragen hebt over erkenning dan neem voor aanvang van de opleiding contact met ons op.

  Expert in Mindfulness

  Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

  Geaccrediteerd en gecertificeerd

  Wij zijn SeeTrue

  SeeTrue, samen mindfulness
  Word ook gecertificeerd mindfulness trainer met SeeTrue Mindfulness opleidingen