• Mindfulness basisopleiding van SeeTrue (MBCT / MBSR) Mindfulness opleidingen voor professionals. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

  Mindfulness basisopleiding van SeeTrue

Word mindfulness trainer met de mindfulness basisopleiding

De basisopleiding tot mindfulness trainer leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).

De basisopleiding vormt een afgerond geheel en biedt een goede basis om mindfulness trainingen te begeleiden. Wel denken wij dat verdere bestudering en beoefening van mindfulness nodig blijft. Hierbij gaan wij er vanuit dat deelnemers vanwege hun verschillende achtergronden en interesses verschillende behoeften zullen hebben aan verdere verdieping. Ons vervolgprogramma bevat dan ook een aantal keuzemodules.

Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars van mindfulness zijn. Binnen de opleiding tot mindfulness trainer zal dan ook veel aandacht besteed worden aan het opzetten of onderhouden van een eigen mindfulness oefenpraktijk.

SeeTrue leidt trainers op om mindfulness trainingen te geven aan mensen met wie men op grond van de vooropleiding kan en mag werken. Kom je bijvoorbeeld uit de onderwijs- of coachingswereld, dan leidt deze opleiding niet op tot het verzorgen van mindfulness trainingen voor mensen met een psychiatrische stoornis. Heb je een ggz-achtergrond dan kun je deze opleiding gebruiken om mindfulness in te zetten binnen de ggz.

 SeeTrue heeft getracht de voorwaarden voor deelneming laag te houden, zodat zoveel mogelijk mensen mindfulness trainer of therapeut kunnen worden.

Word mindfulness trainer met de mindfulness basisopleiding

Tip

Doe mee met de gratis online retraite van Seetrue!

#Van thuis uit verbinden met liefdevolle aandacht

6, 7 of 8 daagse opleiding

Kleine groepen

> 2000 tevreden deelnemers

Vanaf € 1250

Geaccrediteerd

Accreditatie opleiding MBCT / MBSR mindfulness trainer

De basisopleiding mindfulness trainer (MBCT/MBSR) heeft de volgende accreditaties:

VGCT, FGzTP, NIP, Registerplein, SRVB, NOBCO, LV POH-GZ, V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en SKB-C4.
Aangezien er altijd wijzigingen kunnen optreden, kunnen aan deze opsomming geen rechten worden ontleend.

Erkenning en Accreditaties online mindfulness basisopleiding

Alle beroepsverenigingen die accreditatie verlenen voor ons reguliere aanbod gaan ook akkoord met  het online-aanbod van de mindfulness opleiding.
Wat betreft accreditaties van dit online-aanbod ziet het er dus goed uit. Mocht je dringend bepaalde accreditatie punten nodig hebben, neem dan even contact met ons op.

 

Inhoud van de mindfulness opleiding

In de basisopleiding tot mindfulness trainer komen onder andere aan bod:

 • een verdiepende exploratie in de persoonlijke beoefening van mindfulness
 • de structuur en inhoud van het mindfulness programma (MBSR en MBCT) van acht bijeenkomsten
 • oefenen in het begeleiden van mindfulness meditaties
 • oefenen in inquiry, de verdiepende dialoog, onder andere met specifieke voorbeelden
 • trainersperspectief geworteld in eigen oefening
 • reflecties op het mindfulness trainerschap en het verder ontwikkelen van trainerskwaliteiten
 • theoretische achtergronden van mindfulness
 • literatuurstudie
 • afwisselend werken in kleine groepen en plenair.

De opleidingsdagen kunnen beschouwd worden als ‘terugkomdagen’, waarbij een belangrijk deel van het leerproces (literatuurstudie, meditatiebeoefening en -begeleiding) in de tussenliggende periodes ligt. Na afloop van de basisopleiding is het mogelijk en aanbevolen om deel te nemen aan intervisies. Deze worden via SeeTrue kosteloos aangeboden.

mindfulness basisopleiding MBCT

Varianten in de basisopleidingen 

Al onze mindfulness basisopleidingen leiden op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
De verschillende opleidingen zijn gelijk aan de 8-daagse mindfulness opleiding, wat betreft eisen en certificering.

De 8-daagse basisopleiding mindfulness trainer

Het betreft hier een opleiding van 6 uur per dag, met 30 tot 60 minuten per dag thuis oefenen en studeren. Er wordt geadviseerd om eenmaal per week met een kleine groep bij (online) elkaar te komen om samen trainersvaardigheden te oefenen.

De 7-daagse basisopleiding mindfulness trainer

Het betreft hier 7 dagen van 7 uur. Dat is redelijk intensief. In vergelijking met de 8 daagse opleiding is hier meer tijd nodig voor het thuisoefenen (40 minuten tot 70 minuten per dag). Ook hier wordt geadviseerd om eenmaal per week met een kleine groep bij (online) elkaar te komen om samen trainersvaardigheden te oefenen.

De 6-daagse basisopleiding mindfulness trainer

Deze opleiding brengt je in een intensiever leerproces en vraagt daarom extra inspanningen van de deelnemers. De cursusdagen zijn 7 uur en er wordt meer thuiswerk gevraagd. Bij deze opleiding is het uitvoeren van de thuisopdrachten voorwaarde voor certificering. Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is het actief (online) feedback geven op medecursisten waardoor het leerproces een intensief groepsproces wordt.

De avondopleiding mindfulness trainer

De avondopleidingen zullen plaatsvinden in 14 bijeenkomsten van 3,5 uur (18.30-22.00 uur). De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt tussen 30-60 minuten per dag.

Studie groep mindfulness opleiding basisopleiding mindfulness van Seetrue Mindfulness Based Stress Reduction MBSR accreditatie

Locaties van de mindfulness opleiding

De basisopleiding tot mindfulness trainer kan men bij SeeTrue volgen in Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Amsterdam, Bunnik en Nijmegen.