logo seetrue opleiding mindfulness

Zesdaagse intensieve basisopleiding

Voorlopig wordt er geen Intensieve 6-daagse basisopleiding tot mindfulness trainer aangeboden.

Studiebelasting

- zes dagen
- minimaal 58 uur voor studie en thuisopdrachten

Opzet 6-daagse basisopleiding

SeeTrue biedt momenteel naast de 8-daagse en 7-daagse basisopleiding een 6-daagse basisopleiding tot mindfulness trainer aan.
De 6-daagse intensieve basisopleiding is anders van opzet. In deze nieuwe opleiding maken we meer gebruik van de moderne media. Daarnaast is gekeken naar andere mogelijkheden om het leerproces te intensiveren, zoals meer transparantie in je ontwikkeling, minder vrijblijvende thuisopdrachten en langere terugkombijeenkomsten. Deze intensieve basisopleiding biedt veel extra mogelijkheden, met name om het leerproces beter af te stemmen op de individuele behoeften. Daarnaast kan er door minder vrijblijvendheid in de opdrachten een intensiever leerproces ontstaan.
In deze opleiding vragen we van de deelnemer zijn 'thuisoefen-formulier' online te delen. Wekelijks zal er gevraagd worden om de uitwerking van een (korte) mindfulness oefening online te zetten en om een aantal oefeningen van medecursisten te becommentariëren. Oefeningen in trainersvaardigheden kunnen opgenomen worden met de webcam, mobiel of videocamera. Aangeraden wordt om skype te gebruiken om met medecursisten te oefenen. Er wordt daarom enige kennis van moderne media verwacht of de mogelijkheid om in de directe omgeving hiervoor assistentie te vragen.

De belangrijkste verschillen op een rij

6-daagse basisopleiding

8-daagse basisopleiding

7 uur per dag, exclusief pauzes

6 uur per dag, exclusief pauzes

De eigen oefening wordt online zichtbaar geregistreerd

Uitnodiging tot delen van eigen oefening

De literatuurstudie wordt ondersteund door vragenlijsten die online worden beantwoord

De literatuur wordt besproken in (sub)groepjes

Deelnemers zetten wekelijks vaardigheidsoefeningen online

Deelnemers worden uitgenodigd tussen de bijeenkomsten door te oefenen (met elkaar)

Deelnemers geven online en in de groep feedback op elkaars oefeningen

Deelnemers geven feedback op elkaars oefeningen in de groep

Het certificaat is afhankelijk van het uitvoeren van de online opdrachten en voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen

Het certificaat is afhankelijk van voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen

De kosten bedragen 1250 euro

De kosten bedragen 1650 euro

Thuisoefening en studiebelasting minimaal 1 - 1,5 uur per dag (aangepast programma in de vakantie)

Uitnodiging tot ½ uur-1 uur per dag thuis oefenen en studeren

 

Verzuim

Bij deze opleiding mag je niet meer dan een halve terugkombijeenkomst missen voor de certificering. Mocht je 1 of meer bijeenkomsten missen dan kun je deze inhalen bij de reguliere basisopleiding, met extra opdrachten. Mocht je meer dan 2 bijeenkomsten missen dan kunnen we je helaas niet certificeren. Wel kun je dan doorschuiven naar de reguliere opleiding (met bijbetaling van 400 euro) om daar de overige dagen in te halen, plus de 2 extra dagen (de reguliere opleiding omvat 8 dagen). Het verzuim van het uitvoeren van de thuis online-opdrachten wordt individueel beoordeeld. Het uitvoeren van de thuisopdrachten is voorwaarde voor certificering.

Kosten

De kosten voor de basisopleiding bedragen 1250 euro, inclusief cursusmateriaal, exclusief lunch. De minimale aanbetaling bedraagt 400 euro, waarna uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus het resterende bedrag van 850 euro moet zijn overgemaakt.Deze bedragen kunnen na ontvangst van de factuur gestort worden op (Triodos) bankrekening 19.85.63.655 ten name van SeeTrue te Noorbeek, onder vermelding van naam en factuurnummer.Betaling in termijnen is mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met administratie@seetrue.nl.

Zelf aan te schaffen studieboeken (voor aanvang van de opleiding)

Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Segal, Williams en Teasdale (2013, uitgeverij Nieuwezijds)

Kosten: € 54,95 (prijswijzigingen voorbehouden

Geadviseerde literatuur

Mindfulness Praktijkboek: Vaardigheden voor trainers, Rob Brandsma (2012)
Mindfulness Werkboek, David Dewulf (2009)
Mindfulness, Williams, M, Penman, D (2011)
Kabat-Zinn, J. Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D.. Mindfulness en bevrijding van depressie (2007)
Brantley, J. (2e druk 2007) Angst beheersen met aandacht: een praktische gids voor het beheersen van angst, fobieën en paniek

Data van de basisopleiding tot mindfulness trainer