logo seetrue opleiding mindfulness

Workshop Method of Levels (M.O.L.): mindful vragen stellen

Eendaagse cursus met Ger Schurink

Data

Nieuwe data volgen binnenkort. Wil je je alvast inschrijven, dan kan dat telefonisch of je kunt via het contactformulier aangeven dat je interesse hebt. Je krijgt dan van ons bericht als de nieuwe data bekend zijn.

Mindful vragen stellen met de Method of Levels

Er worden veel vragen gesteld in hulpverlenende gesprekken. De inhoud ervan is verschillend, het doel van de vragen echter niet. Meestal wil de behandelaar informatie verzamelen om een bepaalde interventie toe te kunnen passen zoals psycho-educatie, emotionele ondersteuning, exposure, cognitieve herstructurering, vaardigheidstraining, imaginatie-oefeningen et cetera. De behandelaar heeft bij deze benadering de antwoorden nodig.

Je kunt ook vragen stellen met het doel dat je cliënt zichzelf beter gaat begrijpen en zelf antwoorden vindt. Mindful vragen stellen is de kern van deze werkwijze. De belangrijkste taak van de therapeut is heel gedetailleerd geïnteresseerde vragen te stellen over het gespreksonderwerp en dóór te vragen als er ‘rimpelingen’ opgemerkt worden. ‘Rimpelingen’ zijn de kleine en grotere ‘golfjes’ in de loop van het gesprek vanwege iets dat zich roert net aan of onder de oppervlakte. Het zijn de verbale en non-verbale veranderingen zoals aarzelen, een andere gelaatsuitdrukking, wegkijken, onrustige bewegen, ander taalgebruik of een evaluerende opmerking.

Mindful vragen stellen is de kern van de Method of Levels (M.O.L.), een nieuwe transdiagnostische gespreksmethode die als uitgangspunt heeft dat mensen de kennis in huis hebben om voor hun psychische problemen zelf oplossingen te vinden. Ze zien echter geen uitweg omdat ze geen goed zicht hebben op de meest belangrijke gevoelens en gedachten die er een rol bij spelen. Het doel van de M.O.L. is om al pratende zo gedetailleerd mogelijk alle kanten van het onderwerp in beeld te brengen zodat er steeds meer helderheid ontstaat bij de cliënt. Doordat deze in het gesprek de volle aandacht krijgen, gaat de cliënt na verloop van tijd door de bomen het bos weer zien. Hij wordt zich steeds bewuster van allerlei kanten van het probleem en waar de angel precies zit. Er ontstaat een perspectief die het oorspronkelijke probleem overstijgt. Wat op de achtergrond speelt wordt naar de voorgrond gehaald en de client krijgt een helicopterview van waaruit het probleem vanuit een hoger niveau gezien wordt. Vandaar het woord ‘levels’ in de M.O.L.

De M.O.L. heeft de volgende kenmerken:

    De client bepaalt zelf in elke sessie het gespreksonderwerp.
    Hij bepaalt ook wanneer en hoe vaak hij afspraken wil.
    Elk gesprek is een op zichzelf staande sessie; er is geen plan, structuur of protocol.
    De therapeut houdt de aandacht van de client steeds dicht bij het onderwerp door er voortdurend geïnteresseerde vragen over te stellen.
    Hij let aandachtig op ‘rimpelingen’ en vraagt dan gedetailleerd door naar de gevoelens en gedachten die er op dat moment zijn.
    De therapeut is zeer spaarzaam in het geven van uitleg, interpretaties, adviezen of oefeningen. Hij volgt meer dan dat hij stuurt.

Het is een verademing om met de M.O.L. te werken en de methode sluit mooi aan op mindfulness. De M.O.L. is goed te gebruiken bij problemen die niet mooi in een diagnostisch vakje passen. Cliënten knappen er van op en ervaren een sterke eigen inbreng en voor therapeuten is het een opluchting om effectieve hulp te bieden zonder gebonden te zijn aan strakke richtlijnen.

De workshop heeft de volgende onderdelen

    Korte inleidingen in de Method of Levels: de rol van de client en de therapeut, de therapeutische relatie, clienten de leiding geven en de twee taken van de therapeut.
    Een video- en life-demonstraties van MOL-sessies.
    Plenaire MOL-oefeningen
    Deelnemers oefenen intensief in tweetallen met eigen emotioneel beladen thema’s.
    Vraag en antwoord over de toepassing van de MOL in de praktijk.


Docent

Ger Schurink is gz-psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft sinds 1992 een praktijk in Borne (Twente). Aan cliënten geef hij individuele therapie en coaching. Aan psychologen, psychotherapeuten en psychiaters geeft hij trainingen MBCT, Unified Protocol, MOL, supervisie en leertherapie. Hij schreef o.a.: Vreeswijk, M., Broersen, J. & Schurink, G. (2009). Mindfulness en Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Duitse vertaling 2010, Engelse vertaling 2014) en Schurink, G. (2009). Mindfulness: een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten. Zaltbommel: Thema.

Meer informatie op: www.gerschurink.nl

Aanmelden